Wat moet een werkgever doen om eigenrisicodrager te worden?

De administratieve organisatie op orde?

  1. De werkgever moet een aanvraag indienen (voor 1 oktober of voor 1 april) bij de belastingdienst om eigenrisicodrager te worden. Zodra de aanvraag is opgestuurd, verzorgt de verzekeraar de garantieverklaring.
  2. De werkgever moet een overzichtelijke HR administratie hebben. Denk aan: Systemen om ziek- en WIA meldingen in door te geven en de documentatie van bijvoorbeeld WHK beschikkingen, WIA beschikkingen en WIA dossiers.

De fysieke organisatie op orde?

Een overzichtelijke administratie draagt bij aan een effectief beleid omtrent het WGA eigen risicodragerschap. Maar ook de fysieke organisatie moet goed op orde zijn.

  1. Het verzuimbeleid moet op de organisatie zijn afgestemd. Voor grotere organisaties kan het per afdeling verschillen om het zo effectief mogelijk uit te voeren. Hoe meldt een werknemer zich ziek? Wie is verantwoordelijk waarvoor? Hoe worden taken overgedragen bij afwezigheid van werknemer(s)? Hoe gaat een leidinggevende om met (frequent) verzuim? Wat is de rol van de HR-medewerker hierin?
  2. Als werkgever is het belangrijk om je werknemers flexibel inzetbaar te houden. Dit wordt steeds belangrijker. Vanwege de snelle technologische ontwikkeling, de hogere werkdruk en het langer door moeten werken tot de pensioengerechtigde leeftijd, veranderen functies binnen sectoren. Wanneer dit leidt tot arbeidsongeschikte werknemers kan dit leiden tot WIA instroom.
  3. Maak het als werkgever mogelijk om werknemers te herplaatsen binnen de eigen organisatie, of binnen een andere organisatie. Dit doe je door de werknemers breder inzetbaar te maken voor meerdere functies. Het kunnen herplaatsen van werknemers zorgt ervoor dat de WGA-uitkering lager is en de verdiensten vanuit werk hoger. Hierdoor zijn de WGA-lasten voor een werkgever lager.
  4. Wees als werkgever actief betrokken bij de ontwikkeling van werknemers. Richt ook de werkplekken zo in dat de werknemers optimaal kunnen presteren. Anders ontstaat het risico op langdurige uitval.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.