In het najaar van 2018 gaf de Autoriteit Persoonsgegevens te kennen dat bemiddelaars in financiële producten het BSN mogen doorgeven aan banken en verzekeraars. Een expliciete wettelijke bevestiging was er nog steeds niet.

Met ingang van 29 november 2018 is hierin verandering gekomen. Op die datum werd het Besluit SUWI gewijzigd. Dit besluit maakt onderdeel uit van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Via dit besluit hebben werkgevers de bevoegdheid gekregen om bepaalde gegevens over hun werknemers te verstrekken ten behoeve van ‘verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid’. In het verlengde van de werkgevers mogen nu ook financiële dienstverleners bij hun bemiddelingswerkzaamheden deze gegevens verwerken en verstrekken. De verkregen bevoegdheid omvat verwerkingen in zowel de precontractuele fase (de fase waarin verzekeraars bepaalde gegevens nodig hebben om bijvoorbeeld een offerte uit te brengen) als de contractuele fase (de fase waarin de verzekeringsovereenkomst met de werkgever moet worden uitgevoerd).

Comments are closed.