Ouderschapsverlof: Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Elke ouder heeft met ingang van 2 augustus 2022 recht op negen weken betaald ouderschapsverlof ad. 50% van het dagloon in het eerste levensjaar van het kind. Het voorstel wordt uitgebreid naar 70% als het nieuwe kabinet daarmee akkoord gaat. Verder geldt als voorwaarde dat ouders het verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Als een werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, moet dit minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan de werkgever worden gemeld. Een werkgever mag dit verlof in principe niet weigeren, tenzij het ouderschapsverlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Re- integratie zieke werknemer: In een recent geding heeft het Hof geoordeeld dat re-integratie in beginsel moet plaatsvinden op de gebruikelijke werkdagen. Lees hier de uitspraak van het hof: ECLI:NL:GHSHE:2021:2851, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.290.802 01 (rechtspraak.nl)

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.