Category

Uncategorized

Voor de liefhebbers die doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd

Door | Uncategorized

Per 1 april 2021 wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 6 in plaats van 13 weken. Reden? Men was bang voor verdringing van niet AOW- gerechtigden op de arbeidsmarkt en dat is niet het geval. Waarom een AOW- er aannemen? Doorslaggevend is vaak de bekendheid met de werknemer, specifieke ervaring en flexibiliteit. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen nauwelijks een rol.

Heeft u uw arboverplichtingen op orde?

Door | Uncategorized

Als ondernemer weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar weet u ook dat u verplicht bent om een arbobeleid te hebben? En dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Met een RI&E brengt u de arbeidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart. Denk bijvoorbeeld aan belasting door tillen, werken met gevaarlijke stoffen of hard geluid en trillingen. Maar ook aan minder zichtbare risico’s, zoals langdurig zitten, beeldschermwerk of hoge werkdruk. Soms duiken er ongemerkt nieuwe risico’s op, bijvoorbeeld door het coronavirus. Niet alleen door besmetting en ziekte, maar ook door thuiswerken, onzekerheid en stress.

Uiteindelijk wilt u deze risico’s ook voorkomen. Daarom maakt u met een RI&E ook een Plan van Aanpak. Dit plan bevat concrete maatregelen om de in kaart gebrachte risico’s te beheersen en op te lossen. Door dit plan steeds bij te stellen aan veranderingen of gebeurtenissen, groeit de RI&E mee met uw bedrijf en blijven uw medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een vernieuwde website met informatie over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gelanceerd. De website routenaar.rie.nl helpt u als ondernemer met het vinden van de juiste route naar een RI&E. Daarnaast bevat de website een instrument om mkb-ondernemers te helpen bij het vaststellen van arbeidsrisico’s en het nemen van maatregelen.

Als adviseur snappen wij dat u liever bezig bent met ondernemen. Wij helpen u dan ook graag bij het in kaart brengen en managen van de risico’s die u loopt. Neem daarom gerust contact met ons op eens om te bespreken wat wij als advieskantoor voor u kunnen betekenen.

Tweede golf lijkt maar beperkte invloed te hebben op ziekteverzuim

Door | Uncategorized

Ondanks dat het RIVM dagelijks zo’n 10.000 nieuwe coronabesmettingen meldt, lijkt de tweede golf nog maar weinig invloed te hebben op het ziekteverzuim in Nederland. En dat is verraderlijk, vinden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Een aantal doelgroepen heeft het zwaar en uitputting ligt op de loer. Zeker nu het erop lijkt dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december van kracht blijft.

Verzuim het laagst binnen het mkb
Het gemiddelde verzuim per jaar in Nederland tot en met de eerste helft van 2020 stijgt licht naar 4,2%. Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is dit percentage nog steeds het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (>200 medewerkers) ligt dit zoals gebruikelijk hoger, op gemiddeld 4,7%.

Recente stijging gebruikelijk voor deze tijd van het jaar
Vanaf begin september zien we het aantal ziekmeldingen en het gemiddeld verzuimpercentage weer stijgen. Hier wordt snel de relatie gelegd met het coronavirus en de maatregelen van de overheid, maar deze stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.”

Psychisch verzuim nog steeds hoog
De meest gegeven diagnose bij langdurend verzuim met 37% is nog steeds ‘psychische klachten’ en dat blijft een punt van zorg. Vooral omdat we vanuit de eerste coronagolf weten dat psychische klachten vaak pas later optreden, als de piek van de golf weer voorbij is.

Gemiddeld 290 dagen thuis met een burn-out
Het aantal dagen dat iemand thuis zit door psychische klachten is de afgelopen jaren flink gestegen. Een werknemer met een burn-out ben je gemiddeld 290 dagen kwijt. Een dag verzuim kost gemiddeld € 250, dus reken maar uit. Dat heeft flinke consequenties voor een ondernemer.

Onderwijs, zorg en leeftijdsklasse 25 – 44 jaar meest last van stress
26% van het langdurend verzuim (>6 weken) wordt veroorzaakt door stress. Dit is met name terug te zien in het onderwijs en de zorg. Vrouwen lijken hier iets meer last van te hebben dan mannen en vooral werknemers in de leeftijdsklasse 25 – 44 jaar hebben het mentaal moeilijk. Bijna de helft van het langdurend verzuim binnen die leeftijdsklasse valt uit door stress. Bij werknemers boven de 55 ligt dit percentage een stuk lager, op 23%. In die groep neemt het aantal dagen verzuim door fysieke klachten juist toe.

Grote verschillen
Waar de een juist beter functioneert in deze nieuwe situatie, loopt de ander tegen fysieke en mentale beperkingen aan. En daarnaast maakt het natuurlijk ook uit in welke branche je werkt. Staar je als werkgever dus niet blind op de gemiddelde cijfers, onderliggend is er wel degelijk iets aan de hand.

Organiseer individuele aandacht voor werknemer
Werkgevers: Organiseer individuele aandacht voor werknemers. Wees alert op de signalen van stress, maak de moeilijke situatie waarin mensen zich bevinden bespreekbaar en geef ruimte aan energiebronnen, zoals het stimuleren van extra tijd voor een wandeling of andere vorm van ontspanning. Juist in deze onzekere tijd waarin veel mensen onder extra druk staan, of ineens voor lange tijd thuis moeten werken met alle risico’s van dien.

Verschillen provincies
Opvallend is het verschil in provincies. In Drenthe (4,7%) en Limburg (4,7%) is het verzuimpercentage hoger dan in de rest van Nederland en in Utrecht is dit het laagst (3,9%). Ook het verschil in psychisch verzuim tussen provincies valt op. In Noord-Holland en Utrecht wordt een groter deel van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door psychische klachten. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn, bijvoorbeeld opbouw van werknemerspopulatie ten aanzien van onder andere leeftijd en opleidingsniveau, omvang van bedrijven of vertegenwoordiging van branches in de betreffende provincie.

Bron: arboned.nl, met dank aan Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed

Programma Vitaal Bedrijf van start

Door | Uncategorized

Programma Vitaal Bedrijf van start
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft met staatssecretaris van ’t Wout (SZW) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor ondernemers, met als doel om goed vitaliteitsbeleid binnen bedrijven te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Het programma Vitaal Bedrijf is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Het programma richt zich op vitaliteit in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid, en biedt hupmiddelen aan werkgevers om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren. Zo is er een gratis oriëntatiescan, advies op maat en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren.

Bedrijven die via het programma een vitaliteitsportfolio opbouwen komen in aanmerking voor een vignet ‘Vitaal Bedrijf’. Het vignet is een bewijs dat bij een bedrijf het vitaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde heeft. Zo blijven bedrijven op een positieve manier actief en zichzelf ontwikkelen. Het eerste bedrijf dat het vignet Vitaal Bedrijf mag dragen, krijgt deze uitgereikt door een van de betrokken bewindspersonen.

Zie ook: https://www.vitaalbedrijf.info/

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging per 1-1-2021

Door | Uncategorized

Vanaf 1 januari 2021 is er extra compensatie mogelijk voor betaalde transitievergoedingen. Als je bedrijf noodgedwongen is beëindigd omdat je met pensioen ging of bent overleden, dan moet je bedrijf ontslagen werknemers een transitievergoeding betalen. Jij of je nabestaanden komen dan wel in aanmerking voor compensatie.

Deze regeling geldt alleen als je minder dan 25 werknemers in dienst had met een tijdelijk of vast contract.

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet je voldoen aan 3 voorwaarden:
1. Je ontslaat werknemers omdat je onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
2. Je onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
3. De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Oorspronkelijk zou er ook compensatie komen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van jou als werkgever, maar deze regeling is voorlopig uitgesteld.
#bedrijfsbeeindiging #transitievergoeding

3Tips tegen corona-burn-out

Door | Uncategorized

Wie zich daar niet bewust van is, neemt meestal te weinig tijd om echt tot rust te komen, en zo ruimte te maken voor actief herstel. Te weinig tijd om de batterij echt op te laden, met andere woorden. Een accu volledig ont- en herladen kost nu simpelweg teveel tijd. Daarom de volgende 3 ‘leefstijl-tips’ om de accu in je hersens snel weer wat bij te laden.
1} Las elke werkdag pauzes in.
Ja, ook als je het knetterdruk hebt. Juist dan. En al helemaal wanneer je thuiswerkt. Dan vervallen die natuurlijke pauzemomenten in een ‘klassieke’ werkdag. Waaronder het forenzen van en naar het werk (toch al snel anderhalf uur per dag), koffie en thee halen bij een automaat 50 meter verderop, en de informele bezoeken aan andermans bureau en andere afdelingen de hele werkdag. Tien minuten beweging kan je stressniveau met 40 procent verminderen. Stop dus met urenlang achter elkaar naar een beeldscherm turen. Liever vaker korter pauzeren, en daar tussenin beter doorwerken.
2} Maak een lijstje.
Of, wat algemener: organiseer en optimaliseer je werkdagen. Wie daar moeite mee heeft, kan beter beginnen met alles op te schrijven wat hem of haar invalt. Dat ook nog, en dit kan beter op die tijd. Zo ontstaat een persoonlijk-optimale dagindeling. Zet er ook de pauzetijden in die je elke werkdag neemt, al zijn ze maar kort. Doe iets heel anders, zoals een korte boodschap of het bed verschonen. Nog beter is om enkele pauzes te benutten voor activiteiten waar jij echt van ontspant. Zoals een korte yoga- of ademhalingsoefening, of een korte wandeling (liefst tussen bomen en planten). Verfijn de dagplanning geleidelijk door de werktaken specifieker te maken. Dat onderwerp, die tekst, die ontmoeting. Zet de lastigste klussen op de beste werktijden.
3} Beter slapen.
De hersens verwerken allerlei informatie terwijl je slaapt. Ze bepalen wat belangrijk is en welke gebeurtenissen je kunt vergeten. Met dat archiefwerk is het brein de eerste ⅔ deel van de slaap bezig. En het gaat beter als de werkdag was onderverdeeld in blokken, door pauzes. Daarna komen de voorbereidingen op de volgende (werk)dag. Wie redelijk tot goed heeft geslapen, weet bij wakker worden vrij goed wat er die dag moet gebeuren. Wat als eerste, wat daarna, en wat daarbij nodig is. En je bent er ook mentaal klaar voor.

Prinsjesdag en Belastingplan 2021

Door | Uncategorized

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag op Prinsjesdag, ondanks alle Covid 19 perikelen, het Belastingplan 2021 gepresenteerd.

De 10 belangrijkste punten uit het Belastingplan 2021 voor als ondernemer op een rijtje gezet.

 1. De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. In 2021 zal de zelfstandigenaftrek € 6.670 bedragen. De zelfstandigenaftrek zal uiteindelijk in 7 stappen van € 360, één stap van € 390 en acht stappen van € 110 verlaagd worden tot € 3.240 in 2036. Bij een belastingtarief van 37,1% ga je in 2021 € 133 meer belasting betalen;
 2. Het basistarief in de inkomstenbelasting wordt in 2021 verlaagd naar 37,1% (2020 37,35%) voor inkomens tot € 68.507 (vanaf een inkomen van € 68.507 betaal je 49,5%) . De verwachting is dat dit belastingtarief in de komende jaren nog verder zal dalen tot 37,03% in 2024;
 3. De bijdrage die je als ondernemer betaalt voor de Zorgverzekeringswet wordt verhoogd naar 5,75% (2020 5,45%);
 4. Box 3 (vermogensrendementsheffing):
  • Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 voor fiscaal partners (was € 30.846 of  € 61.692);
  • Het belastingtarief over het box 3 vermogen wordt verhoogd met 1% naar 31%. De belastingdruk op vermogens tussen € 100.000 – € 1.000.000 bedraagt dan 1,4%. Voor vermogens boven € 1.000.000 bedraagt de belastingdruk 1,76%;
 5. Verhoging van de algemene heffingskorting (bij een inkomen van € 40.000 een extra korting van € 87), de arbeidskorting (bij een inkomen van € 40.000 een extra korting van € 428) en de ouderenkorting (bij een inkomen van € 3000 een extra korting van € 81). De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt daarentegen verlaagd (bij een inkomen van de minstverdienende partner van € 40.000 een verlaging van € 66) ;
 6. Tarief voor de vennootschapsbelasting: tarief in de 1ste schijf wordt in 2021 verlaagd naar 15% (was in 2020 16,5%) en de schijfgrens wordt verruimd naar € 245.000 (was in 2020  € 200.000). De schijfgrens wordt in 2022 nog verder verruimd tot € 395.000;
 7. Voor werkgevers:
  • De werkkostenregeling (regeling om onbelaste vergoedingen, onder voorwaarden, te verstrekken aan werknemers) wordt verruimd naar 3% (was 1,7%) van de totale loonsom tot € 400.000. Voor de loonsom boven de € 400.000 daalt de ruimte naar 1,18%.
  • Voor werkgevers wordt de onbelaste vergoeding van scholingskosten voor werknemers, onder voorwaarden, verruimd. De vrijstelling van loonheffingen geldt vanaf 2021 ook voor ontslagen werknemers of werknemers die binnenkort ontslagen worden;
 8. Investeren door bedrijven wordt gestimuleerd door een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Door te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, kan het bedrijf deze kosten verrekenen met de af te dragen loonheffing. Deze regeling wordt nog nader uitgewerkt;
 9. Starters (tussen 18-35 jaar) die een woning kopen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting (was 2%), mits ze nog niet eerder van de vrijstelling gebruik hebben gemaakt. Het tarief voor beleggers (de woning wordt niet zelf bewoond) wordt verhoogd naar 8%;
 10. Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen (minder dan € 23.225 per jaar) en met een hoge huur kunnen eenmalig om een huurverlaging vragen tot de relevante huurgrens. Hiervan kan je bijvoorbeeld gebruik maken, indien door Corona je inkomen is gedaald.

De voorgestelde wijzigingen zullen per 1 januari 2021 in werking treden. De wijzigingen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen dus nog wijzigen.

Tevens zijn een aantal specifieke Corona maatregelen aangepast of geëindigd. Hieronder tref je de belangrijkste maatregelen aan.

 1. Wijzigingen rentes:
  • De belastingrente wordt per 1 oktober 2020 weer 4% (was tijdelijk 0,01%);
  • Belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt per 1 oktober 2020 4% (was tijdelijk 0,01%) Dit percentage zal gelden tot 31 december 2021 (belastingrente was hiervoor 8%);
  • Invorderingsrente, bij uitstel van betaling blijft tot en met 31 december 2021 0,01%;
 2. Bijzonder uitstel van betaling kan nog tot 1 oktober 2020 aangevraagd/verlengd worden en loopt dan tot uiterlijk 31 december 2020;
 3. TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) worden niet tot jouw winst gerekend. Hierover betaal je dus geen belasting;
 4. De bonus van € 1.000 voor het zorgpersoneel zal eveneens belastingvrij zijn;

Veranderingen in de zorg 2021

Door | Uncategorized

Herstelzorg na corona

 • De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Voor mensen die corona hebben gehad en daar langdurig klachten aan overhouden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het basispakket voor paramedische herstelzorg. Dit omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie die gericht is op de herstel van patiënten met ernstige COVID-19. Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar. Dat zit zo:

  De aanspraak op herstelzorg na corona geldt voor 6 maanden en dit kan, bij een verwijzing van een medisch specialist, verlengd worden met nog eens 6 maanden. Medewerking aan een landelijk corona-onderzoek is, voor zowel de zorgverlener als patiënt, verplicht.

  Wij vergoeden:

  • maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie;
  • maximaal 8 uur ergotherapie;
  • maximaal 7 uur diëtetiek.

Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel

 • Vanaf 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed op de basisverzekering. Voorheen viel deze zorg onder een subsidieregeling.

De zorgpremies zullen medio november bekend zijn

Het eigen risico blijft ook dit jaar € 385,-. Wel zullen de zorgpremies omhoog gaan, hoeveel dat is en wat de exacte bedragen zullen zijn, maken alle zorgverzekeraars op 12 november 2020 bekend.

Fijn, je bent bij ons goed verzekerd voor jouw personeel!

Door | Uncategorized

Fijn, je bent bij ons goed verzekerd voor jouw personeel!

Wij beheren je verzuimverzekering. Daarbij is een aansluiting bij een arbodienst verplicht. In de praktijk ervaren wij helaas grote verschillen bij arbodiensten in de verzuimbegeleiding. Waardoor werknemers soms lang- en/of vaak verzuimen. Wat je als werkgever weer vaak onnodig (veel) geld kost.
Dit is voor ons reden geweest om op zoek te gaan naar een arbodienst welke daadwerkelijk in staat is om meerwaarde te leveren aan werkgevers, zonder dat daarbij de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Ook is er een koppeling met de verzekeraar. In dit kader zijn wij blij om je te informeren dat wij hierin zijn geslaagd om een samenwerking aan te gaan met Omnyacc Pensioen- en HRM-adviseurs.

Waarom? Zij bieden niet alleen ondersteuning op het gebied van arbodienstverlening, maar kunnen ook helpen bij het voorkomen en beperken van verzuim en meer (denk aan salarisadministratie, ontslag en arbeidsovereenkomsten). Jij wilt toch niet onnodig hoge verzuimkosten betalen? Een goede partner aan jouw zijde kan echt winst opleveren. In onze flyer lees je meer over de voordelen van deze samenwerking voor jou.
Abonnement keuze:

 1. Verzuim Regie Pakket Basis, naast de vaste aansluitkosten is een vergoeding verschuldigd per verrichting. Hiervan bedragen de kosten € 29,50 ex Btw per werknemer, per jaar.
 2. Verzuim Regie Pakket Plus, naast de vaste aansluitkosten is een vergoeding verschuldigd per verrichting indien deze buiten het abonnement valt. Hiervan bedragen de kosten € 129,50 ex Btw per werknemer, per jaar. Begeleiding en beoordeling door een gecertificeerd casemanager en de consulten van een bedrijfsarts zitten onder andere in dit abonnement.
 3. Ter introductie geldt 15% korting op de twee abonnementen waaruit een keuze gemaakt kan worden per 1-1-2021.
 4. Een volledig overzicht ontvang je uiteraard zodra je meer wil weten.

De SLIM Werkgevers regeling, weer open per 1 september 2020.
Wat kun je met de SLIM regeling doen? Deze subsidie heeft als doel om leren e ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. In de brochure zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer subsidie kunt aanvragen. Ik zou zeggen maak er gebruik van en hij is ook te gebruiken om een scan binnen de onderneming te laten uitvoeren die de duurzaamheid in beeld brengt voor je met nuttige actiepunten. Laat het me weten als je meer informatie wenst, ik help je graag verder.

Nieuws over inkomen en arbeidsgeschiktheid

Door | Uncategorized

Nieuws over inkomen en arbeidsongeschiktheid.

Het blijkt dat kleine werkgevers niet echt de behoefte hebben om eigenrisicodrager te worden. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers die nu in de Werkhervattingskas wordt gehanteerd gaat van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon.

In opdracht van het ministerie van SZW hebben De Beleidsonderzoekers de effecten van de no-riskpolis onderzocht. Het blijkt dat de no-riskpolis weinig effect heeft op het aannemen of in dienst houden van mensen met een arbeidsbeperking.

Per 1 juli is het maximum dagloon aangepast naar € 222,78.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn.

#Whk #gedifferentieerdepremie #noriskpolis #ontwikkeltraject

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.