Category

Uncategorized

3Tips tegen corona-burn-out

By | Uncategorized

Wie zich daar niet bewust van is, neemt meestal te weinig tijd om echt tot rust te komen, en zo ruimte te maken voor actief herstel. Te weinig tijd om de batterij echt op te laden, met andere woorden. Een accu volledig ont- en herladen kost nu simpelweg teveel tijd. Daarom de volgende 3 ‘leefstijl-tips’ om de accu in je hersens snel weer wat bij te laden.
1} Las elke werkdag pauzes in.
Ja, ook als je het knetterdruk hebt. Juist dan. En al helemaal wanneer je thuiswerkt. Dan vervallen die natuurlijke pauzemomenten in een ‘klassieke’ werkdag. Waaronder het forenzen van en naar het werk (toch al snel anderhalf uur per dag), koffie en thee halen bij een automaat 50 meter verderop, en de informele bezoeken aan andermans bureau en andere afdelingen de hele werkdag. Tien minuten beweging kan je stressniveau met 40 procent verminderen. Stop dus met urenlang achter elkaar naar een beeldscherm turen. Liever vaker korter pauzeren, en daar tussenin beter doorwerken.
2} Maak een lijstje.
Of, wat algemener: organiseer en optimaliseer je werkdagen. Wie daar moeite mee heeft, kan beter beginnen met alles op te schrijven wat hem of haar invalt. Dat ook nog, en dit kan beter op die tijd. Zo ontstaat een persoonlijk-optimale dagindeling. Zet er ook de pauzetijden in die je elke werkdag neemt, al zijn ze maar kort. Doe iets heel anders, zoals een korte boodschap of het bed verschonen. Nog beter is om enkele pauzes te benutten voor activiteiten waar jij echt van ontspant. Zoals een korte yoga- of ademhalingsoefening, of een korte wandeling (liefst tussen bomen en planten). Verfijn de dagplanning geleidelijk door de werktaken specifieker te maken. Dat onderwerp, die tekst, die ontmoeting. Zet de lastigste klussen op de beste werktijden.
3} Beter slapen.
De hersens verwerken allerlei informatie terwijl je slaapt. Ze bepalen wat belangrijk is en welke gebeurtenissen je kunt vergeten. Met dat archiefwerk is het brein de eerste ⅔ deel van de slaap bezig. En het gaat beter als de werkdag was onderverdeeld in blokken, door pauzes. Daarna komen de voorbereidingen op de volgende (werk)dag. Wie redelijk tot goed heeft geslapen, weet bij wakker worden vrij goed wat er die dag moet gebeuren. Wat als eerste, wat daarna, en wat daarbij nodig is. En je bent er ook mentaal klaar voor.

Prinsjesdag en Belastingplan 2021

By | Uncategorized

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag op Prinsjesdag, ondanks alle Covid 19 perikelen, het Belastingplan 2021 gepresenteerd.

De 10 belangrijkste punten uit het Belastingplan 2021 voor als ondernemer op een rijtje gezet.

 1. De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. In 2021 zal de zelfstandigenaftrek € 6.670 bedragen. De zelfstandigenaftrek zal uiteindelijk in 7 stappen van € 360, één stap van € 390 en acht stappen van € 110 verlaagd worden tot € 3.240 in 2036. Bij een belastingtarief van 37,1% ga je in 2021 € 133 meer belasting betalen;
 2. Het basistarief in de inkomstenbelasting wordt in 2021 verlaagd naar 37,1% (2020 37,35%) voor inkomens tot € 68.507 (vanaf een inkomen van € 68.507 betaal je 49,5%) . De verwachting is dat dit belastingtarief in de komende jaren nog verder zal dalen tot 37,03% in 2024;
 3. De bijdrage die je als ondernemer betaalt voor de Zorgverzekeringswet wordt verhoogd naar 5,75% (2020 5,45%);
 4. Box 3 (vermogensrendementsheffing):
  • Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 voor fiscaal partners (was € 30.846 of  € 61.692);
  • Het belastingtarief over het box 3 vermogen wordt verhoogd met 1% naar 31%. De belastingdruk op vermogens tussen € 100.000 – € 1.000.000 bedraagt dan 1,4%. Voor vermogens boven € 1.000.000 bedraagt de belastingdruk 1,76%;
 5. Verhoging van de algemene heffingskorting (bij een inkomen van € 40.000 een extra korting van € 87), de arbeidskorting (bij een inkomen van € 40.000 een extra korting van € 428) en de ouderenkorting (bij een inkomen van € 3000 een extra korting van € 81). De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt daarentegen verlaagd (bij een inkomen van de minstverdienende partner van € 40.000 een verlaging van € 66) ;
 6. Tarief voor de vennootschapsbelasting: tarief in de 1ste schijf wordt in 2021 verlaagd naar 15% (was in 2020 16,5%) en de schijfgrens wordt verruimd naar € 245.000 (was in 2020  € 200.000). De schijfgrens wordt in 2022 nog verder verruimd tot € 395.000;
 7. Voor werkgevers:
  • De werkkostenregeling (regeling om onbelaste vergoedingen, onder voorwaarden, te verstrekken aan werknemers) wordt verruimd naar 3% (was 1,7%) van de totale loonsom tot € 400.000. Voor de loonsom boven de € 400.000 daalt de ruimte naar 1,18%.
  • Voor werkgevers wordt de onbelaste vergoeding van scholingskosten voor werknemers, onder voorwaarden, verruimd. De vrijstelling van loonheffingen geldt vanaf 2021 ook voor ontslagen werknemers of werknemers die binnenkort ontslagen worden;
 8. Investeren door bedrijven wordt gestimuleerd door een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Door te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, kan het bedrijf deze kosten verrekenen met de af te dragen loonheffing. Deze regeling wordt nog nader uitgewerkt;
 9. Starters (tussen 18-35 jaar) die een woning kopen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting (was 2%), mits ze nog niet eerder van de vrijstelling gebruik hebben gemaakt. Het tarief voor beleggers (de woning wordt niet zelf bewoond) wordt verhoogd naar 8%;
 10. Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen (minder dan € 23.225 per jaar) en met een hoge huur kunnen eenmalig om een huurverlaging vragen tot de relevante huurgrens. Hiervan kan je bijvoorbeeld gebruik maken, indien door Corona je inkomen is gedaald.

De voorgestelde wijzigingen zullen per 1 januari 2021 in werking treden. De wijzigingen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen dus nog wijzigen.

Tevens zijn een aantal specifieke Corona maatregelen aangepast of geëindigd. Hieronder tref je de belangrijkste maatregelen aan.

 1. Wijzigingen rentes:
  • De belastingrente wordt per 1 oktober 2020 weer 4% (was tijdelijk 0,01%);
  • Belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt per 1 oktober 2020 4% (was tijdelijk 0,01%) Dit percentage zal gelden tot 31 december 2021 (belastingrente was hiervoor 8%);
  • Invorderingsrente, bij uitstel van betaling blijft tot en met 31 december 2021 0,01%;
 2. Bijzonder uitstel van betaling kan nog tot 1 oktober 2020 aangevraagd/verlengd worden en loopt dan tot uiterlijk 31 december 2020;
 3. TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) worden niet tot jouw winst gerekend. Hierover betaal je dus geen belasting;
 4. De bonus van € 1.000 voor het zorgpersoneel zal eveneens belastingvrij zijn;

Veranderingen in de zorg 2021

By | Uncategorized

Herstelzorg na corona

 • De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Voor mensen die corona hebben gehad en daar langdurig klachten aan overhouden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het basispakket voor paramedische herstelzorg. Dit omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie die gericht is op de herstel van patiënten met ernstige COVID-19. Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar. Dat zit zo:

  De aanspraak op herstelzorg na corona geldt voor 6 maanden en dit kan, bij een verwijzing van een medisch specialist, verlengd worden met nog eens 6 maanden. Medewerking aan een landelijk corona-onderzoek is, voor zowel de zorgverlener als patiënt, verplicht.

  Wij vergoeden:

  • maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie;
  • maximaal 8 uur ergotherapie;
  • maximaal 7 uur diëtetiek.

Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel

 • Vanaf 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed op de basisverzekering. Voorheen viel deze zorg onder een subsidieregeling.

De zorgpremies zullen medio november bekend zijn

Het eigen risico blijft ook dit jaar € 385,-. Wel zullen de zorgpremies omhoog gaan, hoeveel dat is en wat de exacte bedragen zullen zijn, maken alle zorgverzekeraars op 12 november 2020 bekend.

Fijn, je bent bij ons goed verzekerd voor jouw personeel!

By | Uncategorized

Fijn, je bent bij ons goed verzekerd voor jouw personeel!

Wij beheren je verzuimverzekering. Daarbij is een aansluiting bij een arbodienst verplicht. In de praktijk ervaren wij helaas grote verschillen bij arbodiensten in de verzuimbegeleiding. Waardoor werknemers soms lang- en/of vaak verzuimen. Wat je als werkgever weer vaak onnodig (veel) geld kost.
Dit is voor ons reden geweest om op zoek te gaan naar een arbodienst welke daadwerkelijk in staat is om meerwaarde te leveren aan werkgevers, zonder dat daarbij de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Ook is er een koppeling met de verzekeraar. In dit kader zijn wij blij om je te informeren dat wij hierin zijn geslaagd om een samenwerking aan te gaan met Omnyacc Pensioen- en HRM-adviseurs.

Waarom? Zij bieden niet alleen ondersteuning op het gebied van arbodienstverlening, maar kunnen ook helpen bij het voorkomen en beperken van verzuim en meer (denk aan salarisadministratie, ontslag en arbeidsovereenkomsten). Jij wilt toch niet onnodig hoge verzuimkosten betalen? Een goede partner aan jouw zijde kan echt winst opleveren. In onze flyer lees je meer over de voordelen van deze samenwerking voor jou.
Abonnement keuze:

 1. Verzuim Regie Pakket Basis, naast de vaste aansluitkosten is een vergoeding verschuldigd per verrichting. Hiervan bedragen de kosten € 29,50 ex Btw per werknemer, per jaar.
 2. Verzuim Regie Pakket Plus, naast de vaste aansluitkosten is een vergoeding verschuldigd per verrichting indien deze buiten het abonnement valt. Hiervan bedragen de kosten € 129,50 ex Btw per werknemer, per jaar. Begeleiding en beoordeling door een gecertificeerd casemanager en de consulten van een bedrijfsarts zitten onder andere in dit abonnement.
 3. Ter introductie geldt 15% korting op de twee abonnementen waaruit een keuze gemaakt kan worden per 1-1-2021.
 4. Een volledig overzicht ontvang je uiteraard zodra je meer wil weten.

De SLIM Werkgevers regeling, weer open per 1 september 2020.
Wat kun je met de SLIM regeling doen? Deze subsidie heeft als doel om leren e ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. In de brochure zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer subsidie kunt aanvragen. Ik zou zeggen maak er gebruik van en hij is ook te gebruiken om een scan binnen de onderneming te laten uitvoeren die de duurzaamheid in beeld brengt voor je met nuttige actiepunten. Laat het me weten als je meer informatie wenst, ik help je graag verder.

Nieuws over inkomen en arbeidsgeschiktheid

By | Uncategorized

Nieuws over inkomen en arbeidsongeschiktheid.

Het blijkt dat kleine werkgevers niet echt de behoefte hebben om eigenrisicodrager te worden. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers die nu in de Werkhervattingskas wordt gehanteerd gaat van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon.

In opdracht van het ministerie van SZW hebben De Beleidsonderzoekers de effecten van de no-riskpolis onderzocht. Het blijkt dat de no-riskpolis weinig effect heeft op het aannemen of in dienst houden van mensen met een arbeidsbeperking.

Per 1 juli is het maximum dagloon aangepast naar € 222,78.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn.

#Whk #gedifferentieerdepremie #noriskpolis #ontwikkeltraject

Persbericht ArboNed: Verzuim daalt fors na piek

By | Uncategorized

Na de forse stijging van het aantal verzuimmeldingen in de maand maart 2020 met 30%, neemt het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei fors af. Toch duurt het gemiddeld langer voordat iemand weer is hersteld. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is het devies.

Analyse verzuim
Uit analyse van het verzuim van januari tot en met mei 2020 concluderen ArboNed en HumanCapitalCare:

Het gemiddeld verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2020 komt uit op 4,7%, (ten opzichte van 4,5% in 2019). Dit wordt met name veroorzaakt door de explosieve stijging in maart (5,6%).
Het aantal verzuimmeldingen in april en mei ligt circa 40% lager dan gebruikelijk is in deze periode.
Het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei neemt twee keer zo snel af in de door de overheid aangewezen getroffen sectoren.
Bij de zorgberoepen met fysiek contact valt op dat – na de relatief lage piek – het aantal verzuimmeldingen minder snel afneemt en hoger blijft dan bij overige sectoren, rond het reguliere niveau van voor de coronacrisis.
De bouw en de sector vervoer en opslag hadden te maken met de hoogste piek van verzuim.
Kantoormedewerkers meldden zich het minst vaak ziek in deze periode.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft ArboNed corona-gerelateerde vragen toegevoegd aan de digitale vragenlijst die werknemers na hun ziekmelding ontvangen. Hiermee is inzicht verkregen in het effect van het coronavirus op verzuim binnen het mkb. Het percentage respondenten dat hierin aangeeft dat het verzuim te maken heeft met het coronavirus bij henzelf, hun directe omgeving of daarop lijkende (griepachtige) klachten, daalt van meer dan 50% tijdens de piek in maart tot net onder de 10% begin juni 2020.

Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bestaan veel onduidelijkheden of misverstanden.

By | Uncategorized

“Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur”. Dat is het argument dat ik het meest hoor als ik begin over de mogelijkheden. Ik vind echter dat je het bedrag dat aan de verzekeringsmaatschappij moet betalen in een ander perspectief moet zien. Stel je bent die 45 jarige persoon en je wilt nog 23 jaar ondernemen. Voor je gevoel heb je alles goed voor elkaar, je bedrijf loopt goed, maar dan wordt je ziek. Je kunt voorlopig niet aan het werk en het is maar de vraag of je ooit nog volledig aan de slag kunt. Voor je medewerkers heb je alles goed geregeld, maar voor jezelf? Of vond je die verzekering te duur? Als je de verzekeringsmaatschappij zou moeten vragen om geld uit te keren gaat dat om een minstens een miljoen euro verdeeld over deze jaren. Een miljoen! Wat is dan tweehonderd euro die je per maand opzij moet zetten? Hoe ga je dit oplossen als het inkomen ineens wegvalt?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Maak een afspraak via www. sandertoussaint.nl.

Nieuw minimum loon, NOW 2.0, compensatie transitievergoeding, Wet arbeidsmarkt in balans en aanvullend geboorteverlof. Een paar die er weer uitspringen.

By | Uncategorized

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Met NOW 2.0 kun je compensatie krijgen voor je loonkosten tot 1 oktober 2020. Wist u dat NOW ook geldt voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten met een nulurencontract of een min- max contract?

Compensatie transitievergoeding

Mogelijk heb je het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kun je een compensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die je hebt ontslagen op of na 1 juli 2015.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De ketenregeling voor contracten is nu ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar. Er gelden extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren. Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve het pensioen. WW- premie, wat is er verander door de WAB? Je betaalt een lage WW- premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW- premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt.

Met andere woorden: voor een werknemer in vaste dienst met een maandloon van 2.000 euro betaal je 58,80 euro WW-premie per loontijdvak. Heeft diezelfde werknemer een tijdelijk contract, dan betaal je 158,80 euro premie. Een verschil van maar liefst 100 euro!

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.

By | Uncategorized

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.
Een werknemer dient tijdens de eerste 104 weken van ziekte alleen 100% beter gemeld te worden als de werknemer de volledige contractuele uren werkt en de volledige bedongen arbeid verricht.
Als de werknemer wel de volledige contractuele uren werkt, maar nog niet alle taken kan verrichten, blijft de werknemer dus ziek en loopt de ziekteperiode gewoon door. Dit is alleen anders als partijen tijdens de re-integratie schriftelijk andere afspraken maken. Of als de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de bedongen arbeid is gewijzigd, wat niet snel wordt aangenomen.
Jurisprudentie: ECLI:NL:RBROT:2020:3577

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.