Category

Uncategorized

Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bestaan veel onduidelijkheden of misverstanden.

By | Uncategorized

“Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur”. Dat is het argument dat ik het meest hoor als ik begin over de mogelijkheden. Ik vind echter dat je het bedrag dat aan de verzekeringsmaatschappij moet betalen in een ander perspectief moet zien. Stel je bent die 45 jarige persoon en je wilt nog 23 jaar ondernemen. Voor je gevoel heb je alles goed voor elkaar, je bedrijf loopt goed, maar dan wordt je ziek. Je kunt voorlopig niet aan het werk en het is maar de vraag of je ooit nog volledig aan de slag kunt. Voor je medewerkers heb je alles goed geregeld, maar voor jezelf? Of vond je die verzekering te duur? Als je de verzekeringsmaatschappij zou moeten vragen om geld uit te keren gaat dat om een minstens een miljoen euro verdeeld over deze jaren. Een miljoen! Wat is dan tweehonderd euro die je per maand opzij moet zetten? Hoe ga je dit oplossen als het inkomen ineens wegvalt?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Maak een afspraak via www. sandertoussaint.nl.

Nieuw minimum loon, NOW 2.0, compensatie transitievergoeding, Wet arbeidsmarkt in balans en aanvullend geboorteverlof. Een paar die er weer uitspringen.

By | Uncategorized

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Met NOW 2.0 kun je compensatie krijgen voor je loonkosten tot 1 oktober 2020. Wist u dat NOW ook geldt voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten met een nulurencontract of een min- max contract?

Compensatie transitievergoeding

Mogelijk heb je het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kun je een compensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die je hebt ontslagen op of na 1 juli 2015.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De ketenregeling voor contracten is nu ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar. Er gelden extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren. Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve het pensioen. WW- premie, wat is er verander door de WAB? Je betaalt een lage WW- premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW- premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt.

Met andere woorden: voor een werknemer in vaste dienst met een maandloon van 2.000 euro betaal je 58,80 euro WW-premie per loontijdvak. Heeft diezelfde werknemer een tijdelijk contract, dan betaal je 158,80 euro premie. Een verschil van maar liefst 100 euro!

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.

By | Uncategorized

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.
Een werknemer dient tijdens de eerste 104 weken van ziekte alleen 100% beter gemeld te worden als de werknemer de volledige contractuele uren werkt en de volledige bedongen arbeid verricht.
Als de werknemer wel de volledige contractuele uren werkt, maar nog niet alle taken kan verrichten, blijft de werknemer dus ziek en loopt de ziekteperiode gewoon door. Dit is alleen anders als partijen tijdens de re-integratie schriftelijk andere afspraken maken. Of als de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de bedongen arbeid is gewijzigd, wat niet snel wordt aangenomen.
Jurisprudentie: ECLI:NL:RBROT:2020:3577

Er wordt gesproken over een verplichte AOV…..

By | Uncategorized
 • De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. De Stichting van de Arbeid is gevraagd om een advies te geven. Aan de hand van dat advies komt de minister voor de zomer 2020 met een voorstel. Het advies van de Stichting van de Arbeid houdt het volgende in
 • Een uitkering van maximaal €1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
 • De premie is maximaal € 220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
 • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
 • De eigen risico periode is standaard 52 weken, maar dit mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
 • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
 • De nieuwe verplichte verzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in.
 • De agrarische sector zit in een speciale situatie. Of de agrarische sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht, is een politieke keuze. Deze keuze is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting samen.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Vraag ons om advies die bij uw persoonlijke situatie past. Wij helpen u graag.

HR adviesscan

By | Uncategorized

Soms is er een crises nodig om bedrijven wakker te schudden. De laatste crises, de kredietcrises, dateert alweer van 2008/2009. De bedrijven die toen zijn blijven investeren in hun grootste arbeidskapitaal; De mens! kwamen uiteindelijk sterker uit de crises dan bedrijven waar dat niet het geval was. Het is echter nooit te laat, maar actie nu is meer dan gewenst!

Waar moet je beginnen? Dit is vaak het lastigst voor werkgevers en HR. Wij horen vaak terug, ik wil mijn HR beleid professionaliseren, maar heb geen idee waar te starten. Dat is niet vreemd, Wet en regelgeving verandert in korte tijd (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), Modernisering Ziektewet, arbowetgeving etcetera). Arbeidsmarkt verandert, van werkgeversmarkt naar werknemersmarkt, automatisering, robotisering en ZZP. En de mens verandert, generatie, vergrijzing, ontgroening.

Hoe borg je al deze zaken binnen je onderneming, los van de waan van de dag (iets waar we op dit moment extra mee worden geconfronteerd!). Wij hebben de mogelijkheid je via onze samenwerkingspartner een adviesscan aan te bieden die je laat zien waar de kansen en risico’s zitten, zonder dat je een keer verrast wordt als het een keer mis gaat. Indien dit gebeurt kost het substantieel meer dan de scan en kan het zelfs je bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Zorg dus voor een wendbare organisatie (en dito werknemers), welke zich makkelijker aan de gewijzigde omstandigheden kan aanpassen.

Verandering begint met inzicht! Meer weten over het inzetten van de adviesscan? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Financiële planning voor ondernemers

By | Uncategorized

Een financiële planning is een goede oplossing als je wilt weten welke uitgaven je nu en in de toekomst kunt doen. Op zoek naar een plan voor de toekomst? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij helpen ondernemers en particulieren met zowel hun zakelijke als privé planning. We stellen, in overleg, een financieel plan op voor een zorgeloze toekomst. Dat is waar we goed in zijn.

De nieuwe werkelijkheid na corona

By | Uncategorized

Ook werkgevers moeten zich gaan voorbereiden op de situatie dat het leven weer langzaam op gang gaat komen. Hier wordt weer de nodige wendbaarheid verwacht van werkgevers en werknemers. Hoe pas ik me hier op aan? Laat dit echter geen verrassing zijn en ga al nadenken hoe je dit, samen met uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders, vorm gaat geven. Wil je met ons sparren en klankborden? Dan zien we je bericht tegemoet. #verzuim, # arbeidsongeschiktheid, # aansprakelijkheid, #team fitale

Al het nieuws over corona en regelingen voor ZZP en MKB overzichtelijk op 1 pagina.

By | Uncategorized

Verzuim en arbeidsongeschiktheid, casemamagers, arbodienst, kortom al het nieuws over corona en regelingen voor ZZP en MKB vindt u op deze pagina van mijn brancheorganisatie waar ik bij aangesloten ben: https://www.register-rsc.nl/corona/

Ook dus de vergoedingen en regelingen zoals NOW, uitstel aanvragen, speciale aanvraag voor ZZP’ers, eenmalige vergoedingen, welke sector wel en niet komen in aanmerking en nog veel meer nieuws.

Hoe om te gaan met verzuim en ziekmelding?

By | Uncategorized

Voorbeelden van verzuim die wel onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

 • Een werknemer die te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Een werknemer die in quarantaine is geplaatst en te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Voorbeelden van verzuim die niet onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

 • Vanwege overheidsmaatregelen kan een werknemer niet naar werk komen en/of thuiswerken is niet mogelijk.
 • Een werknemer heeft klachten, maar is niet te ziek om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Een werknemer is in quarantaine geplaatst, maar niet ziek en kan de werkzaamheden uitvoeren.
 • Een gezinslid van de werknemer is ziek en moet verzorgd worden. 

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.