Category

Uncategorized

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

Door | Uncategorized

ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen, blijkt uit SEO-onderzoek naar de positie van de werknemer in de hybride verzekeringsmarkt, krijgen meer re-integratiedienstverlening dan publiek verzekerde ZW-gerechtigden en zijn vaker aan het werk. WGA’ers die onder een eigenrisicodrager vallen krijgen iets minder vaak re-integratiebegeleiding dan publiek verzekerden, maar zijn even vaak aan het werk.

SEO bij deze tweede conclusie: “UWV begeleidt meer mensen, ook als zij niet direct bemiddelbaar zijn. Mogelijk maken eigenrisicodragers meer de afweging tussen de kosten en baten van re-integratieactiviteiten. De re-integratieactiviteiten van eigen-risicodragers zijn meer dan die van UWV gericht op het eerste spoor. WGA’ers die onder een eigenrisicodrager vallen hebben te maken met minder partijen en hebben even vaak een vaste contactpersoon als publiek verzekerde WGA’ers. Werknemers van eigenrisicodragers zijn negatiever over de ontvangen begeleiding. Zij hadden vaker meer en snellere begeleiding willen krijgen. Ook vinden zij minder vaak dat er voldoende rekening wordt gehouden met de eigen wensen en mogelijkheden en/of met de persoonlijke situatie.”

Minister Koolmees: “Ik verwacht van eigenrisicodragers dat zij zich inzetten om te voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt raakt en wanneer dat niet gelukt is, verwacht ik dat zij zich inspannen om iemand te helpen re-integreren, net als dat ik dit van UWV verwacht. Omdat dit onderzoek nog niets zegt over de effectiviteit van de begeleiding zal ik conform mijn eerdere toezegging in 2022 een onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van de begeleiding aan werknemers in het hybride stelsel. Ik verwacht dat in 2022 ook de (eerste) effecten zichtbaar zullen zijn van de omslag naar actieve schadelastbeheersing die private WGA-verzekeraars volgens het APE-rapport ‘De rol van private verzekeraars in het hybride WGA-stelsel’ hebben gemaakt.”

Het in 2018 verschenen APE-rapport duidt er op dat private verzekeraars van ERD WGA-werkgevers al in de eerste twee jaar van ziekte van de werknemer activiteiten ondernemen en dat een enkele private verzekeraar zich ook richt op verzuimpreventie.

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Door | Uncategorized

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De minister: “Meer dan de helft zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Het Verbond van Verzekeraars schat in dat startende werkgevers die nog geen verzekering hadden, met name instappen op dit product.”

De minister herhaalt dat hij niet ontevreden is over de marktacceptatie van het nieuwe product tot nu toe. Koolmees: “Voor 2021 verwacht ik dat de bekendheid en het gebruik van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering vergroot worden. Verzekeraars en financieel adviseurs brengen het product onder de aandacht en MKB-Nederland vergroot de bekendheid met de communicatiecampagne “Beter geregeld!”.

De introductie is te kort geleden om al iets te kunnen zeggen over de klanttevredenheid en premieontwikkeling. Meer willen weten over deze oplossing en wat er nog meer mogelijk is? Neem contact met ons op of maak een afspraak via onze site.

Een APK voor jouw portemonnee? Goed idee met onze planning Financiële Rust!

Door | Uncategorized

Als je een auto hebt, vindt jij het heel normaal dat je deze periodiek naar de garage brengt voor een algemene keuring. Zelfs menig fietser loopt – in de hoop op een mooi voorjaar en mooie zomer- alles van de fiets weer even na. Maar hoe zit het met een periodieke controle van jouw portemonnee?

Alles is voortdurend in beweging

Samen met je naasten financiële zekerheid scheppen. Zoals ervoor zorgen dat je een financiële buffer hebt als je uitgaven even hoger zijn dan de inkomsten. Of de schadeverzekeringen nog passend zijn en of er bijvoorbeeld een oplossing is voor het opvangen van de financiële gevolgen als jij of je partner plotseling overlijdt. Zodat jij of je partner in het huidige huis kan blijven wonen.

Wat wij samen afspreken, is altijd gebaseerd op de situatie van het moment dat wij elkaar spreken, waarbij wij natuurlijk ook kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Maar na die afspraak verandert jouw (persoonlijke) situatie uiteraard weer. De wereld waarin we leven is namelijk voortdurend in beweging. En dat heeft gevolgen voor de risico’s die je loopt.

 Ook jouw pensioen!

In Nederland wordt het pensioenstelsel ingrijpend veranderd. Veel werkgevers doen nu nog een toezegging hoeveel pensioen je ontvangt  op de pensioendatum. De hoogte daarvan houdt verband met het salaris en het aantal jaren dat je gewerkt heeft. In de toekomst gaat dit veranderen en garandeert de werkgever alleen de hoogte van de bijdrage die hij jaarlijks aan jouw pensioenpotje toevoegt. Hoeveel dat gespaarde bedrag op pensioendatum aan uitkering oplevert, is dan niet meer gegarandeerd. Er komt dus voor jou een stukje nieuwe onzekerheid bij over het toekomstig inkomen. Dat kan positief, maar ook negatief uitvallen, afhankelijk van het verwachte rendement op beleggingen. Maar het is wel goed om dit periodiek even te controleren. Voor de zelfstandig ondernemer is dit anders, hij of zij moet vroeg beginnen met geld opzij zetten voor pensioen. Doe je niets dan rest alleen nog AOW….

 Veel controlepunten

Net als de monteur in de garage die de auto gaat controleren, hebben ook wij een lijst van controlepunten die we doornemen als wij jouw financiële zekerheid controleren. Wij komen vaak ‘verbeterpunten’ tegen. Die bespreken we graag met je en zorgen voor Financiële Rust zodat je weer weet wat het netto te besteden inkomen is op de pensioengerechtigde leeftijd

Je kunt zelf makkelijk via de site een afspraak inplannen, bellen mag natuurlijk ook. M:06-10982890 of E: info@sandertoussaint.nl.

Het risico van arbeidsongeschiktheid

Door | Uncategorized

Wat zijn de gevolgen als je nu arbeidsongeschikt raakt? In eerste instantie zijn er zorgen over je lichamelijke gesteldheid, maar al snel ga je ook nadenken over de financiële gevolgen. Een daling van het inkomen naar 70 of 80 procent is vaak nog wel te overzien, maar bij een daling naar nul wordt het een ander verhaal.

Groot verschil tussen werknemers en ondernemers

Werknemers worden gedurende de eerste twee jaren bij ziekte doorbetaald. Daarna vallen ze in de WIA. Ondernemers moeten de financiële gevolgen vanaf hun eerste ziektedag zelf opvangen. Kortdurende verzuimperiodes zijn financieel vaak wel op te vangen, maar wat als het maanden of jaren gaat duren? Hoe moet bijvoorbeeld een 40-jarige ondernemer het inkomensverlies voor de komende 27 jaren opvangen bij blijvende arbeidsongeschiktheid?

Hoe zijn de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen?

Een zelfstandig ondernemer moet zelf voorzieningen treffen. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaat er geen recht op een uitkering vanuit onze sociale zekerheid. Hetzelfde geldt voor een DGA. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan uitkomst bieden.

Maandlasten laag houden door maatwerk

Een AOV moet zo goed mogelijk afgestemd worden op jouw persoonlijke situatie. Hierbij moet er rekening worden gehouden met zakelijke aspecten, maar jouw privé situatie moet hierin ook meegenomen worden. Wij kunnen samen met jou de meest ideale dekking samenstellen. Ook nemen we de mogelijkheden mee van de eerste twee jaar afdekken met een schenkkring. Door maatwerk kunnen wij niet alleen de dekking goed op je afstemmen, maar ook de hoogte van de premie.

Graag komen wij bij je langs, ook virtueel 🙂

Samen kijken we dan naar de beste verzekeringsoplossing. In eerste instantie gaan wij jouw financiële positie van nu en in de toekomst in kaart brengen. Hierbij letten wij vooral op de betaalbaarheid.

Bel 0f mail: M: 0610982890 of E: info@sandertoussaint.nl. Een afspraak kun je ook zelf maken via de site, wel zo gemakkelijk.

Oplossingen voor werkgevers en ondernemers

Door | Uncategorized
 1. AOV. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ondernemers zonder personeel (12,7%) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Ondernemers met personeel scoren iets beter, namelijk 29,8%. Met een AOV zorg je ervoor dat jij je inkomen behoudt, het thuisfront geen financiële zorgen heeft en dat je geholpen wordt bij je re- integratie.

Wij adviseren op maat en bespreken een passend voorstel, zoals hoogte eigen risico, verzekerd bedrag, eindleeftijd en indexering uitkering. Een AOV hoeft niet duur te zijn is mijn stelling.

Even een fabeltje uit de weg nemen. Ontvang ik een AOV- uitkering als ik corona krijg? Ja, als corona bij jou arbeidsongeschiktheid veroorzaakt krijg je een uitkering.

 1. Ziekteverzuimverzekering. Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je onderneming veel geld kosten. De loondoorbetaling is verplicht en kan wel twee jaar duren. De financiële gevolgen door een ongeval, burn- out of ziekte zijn groot. De mogelijkheden voor een totale ontzorg oplossing bespreken we graag in samenspraak met de arbodienst.

Kenmerken van een goed arbobeleid?

 • Met een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) breng je de risico’s in beeld van je personeel. In veel gevallen verplicht!
 • Plan van aanpak, op basis van de RI&E schrijf je een plan van aanpak met maatregelen.
 • Voorlichting en instructie. Je bent verplicht je werknemers te vertellen wat de arbeidsrisico’s zijn.
 • Leg in een ziekteverzuimbeleid vast hoe je omgaat met ziekteverzuim.
 • Elke onderneming moet minstens één preventiemedewerker hebben.
 • Voor de veiligheid moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverlening (BHV).
 • Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kun je medewerkers laten testen door de bedrijfsarts.

Wil je meer hier over weten, ook over corona en thuiswerken? Jolanda Dedert van Omnyacc-HRM wil je hier graag te woord over staan. Dat kan op 0299-308038 of mailen naar jolanda@omnyacc-hrm.nl,

 1. Collectieve ongevallenverzekering. Deze oplossing biedt een financiële compensatie als je werknemer door een ongeval overlijdt of (blijvend) invalide raakt. Op het werk of tijdens woon- en werkverkeer of vakantie. Een uitgebreide dekking, 24 uur per dag kost vaak maar enkele euro’s per werknemer.
 2. Nabestaandenverzekering. Met een collectieve nabestaandenverzekering geef je jouw personeel meer zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan zorgt deze verzekering ervoor dat de partner een goede uitkering krijgt. Je dekt een risico af, maar biedt ook een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Heb je weleens nagedacht om dit in te zetten als onderdeel van personeel aantrekken en behouden?

Beleggen anno 2021

Door | Uncategorized

Om vermogen op te bouwen is beleggen een logisch alternatief. Zeker nu banken geen rente meer bieden op spaarrekeningen of zelfs overgaan op negatieve spaarrentes. Met andere woorden, we moeten betalen om ons spaargeld aan te houden.

Naast uiteraard de kosten van beleggen is ook de keuze voor welke vorm je kiest belangrijk. Indexbeleggen in de vorm van ETF’s kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en (index) beleggingsfondsen.

Wanneer we je vragen wat uiteindelijk belangrijker is, risicomanagement of rendement dan kiezen veel beleggers die een advieskantoor in de hand hebben genomen bijna altijd voor risicomanagement. Uiteraard is en blijft het doel een mooi rendement, maar het gaat om de weg daarnaartoe.

Jochem Baalmann, partner van Indexus Groep is bereid je hier persoonlijk meer over te vertellen. Je kunt hem bellen op 020-2614737, mailen op info@dexxi.nl of kijk op dexxi.nl voor meer informatie en maak je eigen berekening op: https://portal.dexxi.nl/advieskantoor/toussaint-zorg-en-inkomen-advies/beleggen-rekentool/

 

Financiële rust?

Door | Uncategorized

Zo’n 40% van de volwassen, niet gepensioneerde Nederlanders heeft geen idee wat hem of haar financieel en netto aan inkomen te wachten staat op pensioenleeftijd.

Samen met jou brengen wij overzichtelijk in beeld welk netto inkomen je te besteden hebt op de pensioenleeftijd en wat we daarbij als oplossingen kunnen aandragen.

Met behulp van o.a. de gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl, maar ook met opgebouwde levensverzekeringen, lijfrente of bankspaarproduct. Wat gebeurt er bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en hoe is het nabestaandenrisico geregeld? Vermogen, overwaarde van het huis en spaarcenten nemen we hierin mee, ook van je partner.

Wil je meer weten hoe ik je help om je financiële rust in beeld te brengen?

Voor de liefhebbers die doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd

Door | Uncategorized

Per 1 april 2021 wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 6 in plaats van 13 weken. Reden? Men was bang voor verdringing van niet AOW- gerechtigden op de arbeidsmarkt en dat is niet het geval. Waarom een AOW- er aannemen? Doorslaggevend is vaak de bekendheid met de werknemer, specifieke ervaring en flexibiliteit. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen nauwelijks een rol.

Heeft u uw arboverplichtingen op orde?

Door | Uncategorized

Als ondernemer weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar weet u ook dat u verplicht bent om een arbobeleid te hebben? En dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Met een RI&E brengt u de arbeidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart. Denk bijvoorbeeld aan belasting door tillen, werken met gevaarlijke stoffen of hard geluid en trillingen. Maar ook aan minder zichtbare risico’s, zoals langdurig zitten, beeldschermwerk of hoge werkdruk. Soms duiken er ongemerkt nieuwe risico’s op, bijvoorbeeld door het coronavirus. Niet alleen door besmetting en ziekte, maar ook door thuiswerken, onzekerheid en stress.

Uiteindelijk wilt u deze risico’s ook voorkomen. Daarom maakt u met een RI&E ook een Plan van Aanpak. Dit plan bevat concrete maatregelen om de in kaart gebrachte risico’s te beheersen en op te lossen. Door dit plan steeds bij te stellen aan veranderingen of gebeurtenissen, groeit de RI&E mee met uw bedrijf en blijven uw medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een vernieuwde website met informatie over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gelanceerd. De website routenaar.rie.nl helpt u als ondernemer met het vinden van de juiste route naar een RI&E. Daarnaast bevat de website een instrument om mkb-ondernemers te helpen bij het vaststellen van arbeidsrisico’s en het nemen van maatregelen.

Als adviseur snappen wij dat u liever bezig bent met ondernemen. Wij helpen u dan ook graag bij het in kaart brengen en managen van de risico’s die u loopt. Neem daarom gerust contact met ons op eens om te bespreken wat wij als advieskantoor voor u kunnen betekenen.

Tweede golf lijkt maar beperkte invloed te hebben op ziekteverzuim

Door | Uncategorized

Ondanks dat het RIVM dagelijks zo’n 10.000 nieuwe coronabesmettingen meldt, lijkt de tweede golf nog maar weinig invloed te hebben op het ziekteverzuim in Nederland. En dat is verraderlijk, vinden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Een aantal doelgroepen heeft het zwaar en uitputting ligt op de loer. Zeker nu het erop lijkt dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december van kracht blijft.

Verzuim het laagst binnen het mkb
Het gemiddelde verzuim per jaar in Nederland tot en met de eerste helft van 2020 stijgt licht naar 4,2%. Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is dit percentage nog steeds het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (>200 medewerkers) ligt dit zoals gebruikelijk hoger, op gemiddeld 4,7%.

Recente stijging gebruikelijk voor deze tijd van het jaar
Vanaf begin september zien we het aantal ziekmeldingen en het gemiddeld verzuimpercentage weer stijgen. Hier wordt snel de relatie gelegd met het coronavirus en de maatregelen van de overheid, maar deze stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.”

Psychisch verzuim nog steeds hoog
De meest gegeven diagnose bij langdurend verzuim met 37% is nog steeds ‘psychische klachten’ en dat blijft een punt van zorg. Vooral omdat we vanuit de eerste coronagolf weten dat psychische klachten vaak pas later optreden, als de piek van de golf weer voorbij is.

Gemiddeld 290 dagen thuis met een burn-out
Het aantal dagen dat iemand thuis zit door psychische klachten is de afgelopen jaren flink gestegen. Een werknemer met een burn-out ben je gemiddeld 290 dagen kwijt. Een dag verzuim kost gemiddeld € 250, dus reken maar uit. Dat heeft flinke consequenties voor een ondernemer.

Onderwijs, zorg en leeftijdsklasse 25 – 44 jaar meest last van stress
26% van het langdurend verzuim (>6 weken) wordt veroorzaakt door stress. Dit is met name terug te zien in het onderwijs en de zorg. Vrouwen lijken hier iets meer last van te hebben dan mannen en vooral werknemers in de leeftijdsklasse 25 – 44 jaar hebben het mentaal moeilijk. Bijna de helft van het langdurend verzuim binnen die leeftijdsklasse valt uit door stress. Bij werknemers boven de 55 ligt dit percentage een stuk lager, op 23%. In die groep neemt het aantal dagen verzuim door fysieke klachten juist toe.

Grote verschillen
Waar de een juist beter functioneert in deze nieuwe situatie, loopt de ander tegen fysieke en mentale beperkingen aan. En daarnaast maakt het natuurlijk ook uit in welke branche je werkt. Staar je als werkgever dus niet blind op de gemiddelde cijfers, onderliggend is er wel degelijk iets aan de hand.

Organiseer individuele aandacht voor werknemer
Werkgevers: Organiseer individuele aandacht voor werknemers. Wees alert op de signalen van stress, maak de moeilijke situatie waarin mensen zich bevinden bespreekbaar en geef ruimte aan energiebronnen, zoals het stimuleren van extra tijd voor een wandeling of andere vorm van ontspanning. Juist in deze onzekere tijd waarin veel mensen onder extra druk staan, of ineens voor lange tijd thuis moeten werken met alle risico’s van dien.

Verschillen provincies
Opvallend is het verschil in provincies. In Drenthe (4,7%) en Limburg (4,7%) is het verzuimpercentage hoger dan in de rest van Nederland en in Utrecht is dit het laagst (3,9%). Ook het verschil in psychisch verzuim tussen provincies valt op. In Noord-Holland en Utrecht wordt een groter deel van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door psychische klachten. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn, bijvoorbeeld opbouw van werknemerspopulatie ten aanzien van onder andere leeftijd en opleidingsniveau, omvang van bedrijven of vertegenwoordiging van branches in de betreffende provincie.

Bron: arboned.nl, met dank aan Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.