De commissie staat een publiek uitgevoerde verzekering voor ogen die alle werkenden basisinkomenszekerheid biedt. Dat impliceert een keuze voor een uitkering op het niveau van het bestaansminimum. Deze basisverzekering kan aangevuld worden op individueel niveau, bij cao of wettelijke regeling.

Voor werknemers blijven de werknemersverzekeringen bestaan als verplichte aanvulling op de basisverzekering. Zelfstandigen houden boven het basisniveau de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun aanvullende zekerheid willen regelen.

De basisuitkering wordt gefinancieerd door een uniforme premie die door de werkenden wordt opgebracht.

De wachttijd zou in principe gelijk lopen aan de huidige wachttijd van 104 weken, echter de commissie stelt voor om dit (plus de re- integratieverplichtingen) terug te brengen naar 52 weken.

De re- integratieverplichtingen zouden minder zwaar gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld dit te beperken door investeringen in de herplaatsing binnen het eigen bedrijf en het opzegverbod hierop af te stemmen. Met name kleinere werkgevers worden hiermee ontlast. Samenwerking moet dan op gang komen tussen partijen om daadwerkelijk een effectieve arbeidsbemiddeling te verzorgen.

Voor de zomer 2020 moet hier meer duidelijkheid over komen. Nu reeds pakken diverse politieke partijen een stukje uit het rapport om op te schieten. Dit gaat daarom naar mijn mening nog vele jaren duren voordat er een akkoord komt, als die er al komt.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.