Wat is een Whk-beschikking?

In het kort is de Werkhervattingskas de pot waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst.

Hoe deze premie is opgebouwd staat op zogenoemde Whk-beschikking. Hierop staan twee premies, in percentages, vermeld: de WGA-premie en Ziektewet(ZW)-premie. Naast bovengenoemde twee percentages deelt de Belastingdienst u ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen mee dat aan oud-medewerkers van uw onderneming is betaald. U ontvangt enkel het totaalbedrag, maar een overzicht van welke werknemers dit betreft moet u specifiek bij het UWV opvragen.

Wat gaat er regelmatig mis?

In de praktijk blijkt een Whk-beschikking lang niet altijd juist te zijn. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, bijvoorbeeld:

  • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden aan u als werkgever toegerekend, terwijl de werknemer bij u niet ziek is geweest. of zelfs niet in dienst was.
  • Een uitkering wordt ten onrechte aan uw organisatie toegerekend, terwijl er sprake was een ‘uitsluitingsgrond’, zoals een werknemer met een no-risk status.
  • Uw premie is berekend op basis van een onjuiste totale loonsom.
  • Er wordt een onjuiste uitkering doorbelast, bijvoorbeeld een LGU die te lang doorloopt.
  • Er wordt een uitkering doorberekend van iemand die inmiddels naar de IVA is over gegaan.
  • Bij de premiebepaling geen rekening is gehouden met eigenrisicodragerschap.

Wat kunnen wij voor u doen?

De Werkhervattingskas is een complexe en ingewikkelde materie. Daarnaast is het ook constant aan verandering onderhevig. Onze ervaring leert dat de omvang van deze fouten en financiële schade groot kan zijn. De controle van Whk-beschikking door een expert is een must om onjuiste premieafdracht te voorkomen en besparingen te realiseren. Neem daarom contact met ons op.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.