Steeds meer bedrijven gaan over tot het zelf testen van hun personeel op corona. Wat zijn de eisen die gesteld worden aan testen buiten de GGD-teststraten? Bovenal: de test moet altijd vrijwillig zijn!

Werkgevers kunnen hun werknemers sinds april ook zonder klachten preventief (laten) testen op corona. Zeker weten dat een test voldoet aan de uitgangspunten voor veilig testen? Laat dan de test uitvoeren door de GGD. Zo’n test is bovendien gratis.

Eisen voor veilig testen op corona

Maar als een bedrijf er toch voor kiest het testen van hun werknemers in eigen hand te nemen, dan zijn er een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

 • Er moet altijd een (bedrijfs)arts inhoudelijk betrokken zijn bij de test.
 • Er moet duidelijke informatie verstrekt worden over de test en wat de consequenties kunnen zijn.
 • Wordt er corona geconstateerd? Dan moet dit worden gemeld bij de regionale GGD.
 • De (nieuwe) testen moeten gevalideerd zijn. Dat betekent dat door uitgebreid onderzoek zeker is geworden dat de testen geschikt zijn.
 • Testen is altijd vrijwillig. De werkgever mag dit niet afdwingen!
 • Testen gaat volgens het landelijk testbeleid.
 • Mensen die werken met kwetsbare groepen, krijgen een PCR-test. Of ze moeten na een negatieve uitslag van een antigeensneltest opnieuw testen met een PCR-test.
 • De werkgever is gehouden aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke eisen stelt de AVG?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft daarbij duidelijkheid over wat wel en niet mag bij het afnemen van coronatesten.

De AVG geldt niet als de uitslag van de test alleen wordt afgelezen én:

 • u de testuitslag niet opneemt in een bestand, zoals een Excellijst met namen en de gemeten testuitslagen;
 • de sneltest niet geautomatiseerd plaatsvindt, zoals met bepaalde elektronische analyseapparatuur;
 • de verwerking geen geautomatiseerd gevolg heeft.

Neemt u de uitslagen op in een bestand, vindt de test geautomatiseerd plaats en/of heeft de verwerking een geautomatiseerd gevolg? Dan geldt de AVG dus wél. En dan worden meestal gezondheidsgegevens verwerkt.

Gezondheidsgegevens verwerken

De uitslag van een coronatest is een gezondheidsgegeven als deze testuitslag te herleiden is tot een specifiek persoon. Ook kan er sprake zijn van genetisch materiaal dat herleidbaar is tot een specifiek persoon. Bijvoorbeeld bij gebruik van een wattenstaafje in neus en/of keel.

Gezondheidsgegevens en genetische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Het is meestal verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt.

Uitdrukkelijke toestemming

Zo’n uitzondering is toestemming. Dat houdt in dat u een sneltest mag laten afnemen als iemand daarvoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Maar die persoon moet dan wel vrij zijn om toestemming te kunnen geven of weigeren. In een arbeidsrelatie kan dat meestal niet. Want daar is sprake van een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.