Het ‘virusmes’ snijdt opvallend genoeg bij bedrijven aan twee kanten. COVID-19 heeft bij 40% van de bedrijven de mens-gerelateerde risico’s (sterk) verhoogd, maar tegelijkertijd geeft 30% het tegenovergestelde aan: een risicoverlaging. Dat is één van de uitkomsten van Marsh’s Nationale Benchmark Schadeverzekeringen, waarin eenmalig ook is gekeken naar People Risk.

Daaruit blijkt verder dat COVID-19 de meeste impact heeft gehad op het verhoogde ziekteverzuim, uitval  en gezondheidsrisico’s van medewerkers; dat geeft ruim een op de vijf van de respondenten aan (22%). Op korte afstand volgen gedemotiveerd personeel door langdurig thuiswerken (21%) en het lastig of minder goed mogelijk zijn van digitaal werken (20%). Daarna volgen moeite hebben met het werven van het juiste nieuwe talent (17%), het vertrek van medewerkers/kennis in kritieke rollen (15%) en andere oorzaken van impact (5%).

Overall lijkt de directe impact volgens de onderzoekers mee te vallen. “Het ingeschatte people risk is maar matig verhoogd. Thuiswerken blijkt zijn functie in die zin te hebben vervuld. De ziekmeldingen die er waren, zijn voor een deel in huis begeleid en daar is ook de grootste tevredenheid over.”

Ziekteverzuim

In het eerste kwartaal van 2020 liep het ziekteverzuim in Nederland op tot gemiddeld 5,2%, met als uitschieters de industrie en de zorg met 6,7%. “Hoge cijfers, die gelukkig weer aardig zakten, na het instellen van de zorg. Maar thuiswerken leidt weer tot demotivatie op langere termijn, wat ook een negatieve invloed heeft op de productiviteit.”

Desalniettemin vinden de onderzoekers dat ‘door de maatregelen het ziekteverzuim over 2020 in het algemeen is meegevallen ten opzichte van wat verwacht had kunnen worden’. Dat het ziekteverzuim geen grotere proporties heeft aangenomen, is vermoedelijk een optelsom van thuiswerken enerzijds , maar ook maatregelen  vanuit organisaties zelf anderzijds. Die mogelijkheden nemen toe naarmate een bedrijf groter is. We zien dan ook dat het verzuim juist bij kleinere bedrijven het meest is gegroeid.”

Het hogere ziekteverzuim heeft geleid tot een gemiddelde premiestijging van 5,6%. Maar dat is een gemiddelde. De verhogingen vinden vooral daar plaats, waar het risico op verzuim, uitval en gezondheidsrisico’s het hoogste zijn. Dus ook op die branches of ondernemingen die een hogere  COVID-19 gevoeligheid hebben. De premies van de Inkomensverzekeringen (Verzuimverzekering, WIA-verzekering) zijn bij ruim  60% van de bedrijven gestegen. De gemiddelde stijging bedroeg 5.6%. Bij 23% was dit gemiddeld 1 tot 5%, bij 21% 6 tot 10%, bij 12% met 11 tot 25% en bij vier procent hoger dan 25%. Bij een derde (32%) zijn de premies ongeveer gelijk gebleven en bij 8% zelfs gedaald.

Sander Toussaint: De waarnemingen van Marsh over de ontwikkelingen en over de premie aanpassingen komen geheel overeen met de voorstellen van verzekeraars die wij hebben ontvangen.

Dit stuk geplaatst met dank aan Marsh’s Nationale Benchmark Schadeverzekeringen 2021.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.