MKB maximaal ontzorgd

Werkgevers die deze verzuimverzekering sluiten worden maximaal ontzorgd door een casemanager in verplichtingen rondom re-integratie. Verder zijn er geen extra kosten (denk aan loonsanctie derde jaar!) voor de werkgever als er sprake is van re-integratie activiteiten op advies van de bedrijfsarts.

Het MKB Verzuimplan is een alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers. Hiermee regelt een werkgever twee zaken tegelijk: 

  • Hij verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is.
  • Verzekeraar helpt de werkgever bij re-integratiebeleiding én – nog belangrijker – ze vergoeden de daarvoor noodzakelijke interventies. Dit hoort bij de verzekering. Samenwerking zal er zijn met dedicated arbodiensten waar bindende afspraken mee gemaakt zijn.

Goed om te weten: het MKB Verzuimplan is een volledig digitaal product. De uitwisseling van werknemersgegevens vindt automatisch plaats en kan via een koppeling met het salarispakket.

  • Casemanager is bevoegd om zelf de meest gangbare interventies in te zetten.
  • De mogelijkheid om de re-integratie te versnellen. Bijvoorbeeld met een gesprek tussen de werkgever, werknemer en casemanager.
  • Casemanagers werken samen om langdurig verzuim waar mogelijk te voorkomen.
  • 100% vergoeding van de voorgeschreven interventies.
  • Directe maandelijkse uitkering: dus geen voorschot meer.
  • Bij maandbetaling kan per maand de premie aangepast worden bij wijzigingen in personeelsbestand of afhankelijk van salarispakket. Dus directe verrekening.
  • Bij jaarbetaling vindt verrekening plaats één keer per jaar achteraf. Dit gebeurt wederom automatisch via de salarispakketkoppeling.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.