MKB maximaal ontzorgd

Werkgevers die deze verzuimverzekering sluiten worden maximaal ontzorgd door een casemanager in verplichtingen rondom re-integratie. Verder zijn er geen extra kosten (denk aan loonsanctie derde jaar!) voor de werkgever als er sprake is van re-integratie activiteiten op advies van de bedrijfsarts.

Het MKB Verzuimplan is een alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers. Hiermee regelt een werkgever twee zaken tegelijk: 

  • Hij verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is.
  • Verzekeraar helpt de werkgever bij re-integratiebeleiding én – nog belangrijker – ze vergoeden de daarvoor noodzakelijke interventies. Dit hoort bij de verzekering. Samenwerking zal er zijn met dedicated arbodiensten waar bindende afspraken mee gemaakt zijn.

Goed om te weten: het MKB Verzuimplan is een volledig digitaal product. De uitwisseling van werknemersgegevens vindt automatisch plaats en kan via een koppeling met het salarispakket.

  • Casemanager is bevoegd om zelf de meest gangbare interventies in te zetten.
  • De mogelijkheid om de re-integratie te versnellen. Bijvoorbeeld met een gesprek tussen de werkgever, werknemer en casemanager.
  • Casemanagers werken samen om langdurig verzuim waar mogelijk te voorkomen.
  • 100% vergoeding van de voorgeschreven interventies.
  • Directe maandelijkse uitkering: dus geen voorschot meer.
  • Bij maandbetaling kan per maand de premie aangepast worden bij wijzigingen in personeelsbestand of afhankelijk van salarispakket. Dus directe verrekening.
  • Bij jaarbetaling vindt verrekening plaats één keer per jaar achteraf. Dit gebeurt wederom automatisch via de salarispakketkoppeling.

Comments are closed.