Als een van je werknemers (langdurig) ziek is, wil je er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Je laat een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren door je arbo- of bedrijfsarts en stelt op basis daarvan een re-integratieplan op.

Het kan gebeuren dat jullie hier niet samen uitkomen. Jij vermoedt bijvoorbeeld dat je werknemer veel minder ziek is dan hij zegt. Of je vindt dat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Dreigt dit op een conflict uit te lopen en kan de arbodienst of het re-integratiebedrijf je niet verder helpen? Dan is het wellicht raadzaam een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Als je een deskundigenoordeel aanvraagt, zal het UWV een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen om de situatie van je werknemer te bekijken.

Het is van belang om te beseffen dat deze deskundigen alleen een uitspraak kunnen doen over de medische aspecten van de situatie. Zij mogen dus geen juridisch oordeel vellen, bijvoorbeeld over de vraag of je werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte of niet.

De onafhankelijke UWV-arts kan in zijn deskundigenoordeel antwoord geven op een (of meer) van de volgende vijf vragen:

  1. Kan je werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  2. Heeft je werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
  3. Is het werk dat je werknemer moet doen, passend?
  4. Heb jij genoeg gedaan aan de re-integratie van je werknemer?
  5. Een andere functie, eventueel via bijscholing?

Kun je het veelvuldig ziekte­verzuim van je werknemer binnen 26 weken verminderen door aanpassing van zijn werk of herplaatsing in Heb je met een werknemer een meningsverschil over zijn ziekte of re-integratie, dan kan een deskundigenoordeel je helpen om de re-integratie weer vlot te trekken. Je bent niet verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen.

Je bent ook niet verplicht om iets met een gegeven deskundigenoordeel te doen. Het is namelijk niet bindend. Om die reden kun je ook niet tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan of een tweede deskundigenoordeel aanvragen.

Toch is het slim om het oordeel van het UWV wel op te volgen. Als jij – of je werknemer – het advies in de wind slaat en het conflict tussen jullie blijft bestaan, dan heb je namelijk grote kans dat het UWV het re-integratieverslag afkeurt.

Ook bij een mogelijke gang naar de kantonrechter kan het deskundigenoordeel van doorslaggevend belang zijn. Rechters laten het oordeel van het UWV vaak meewegen in hun uitspraken.

Zowel jij als je werknemer mag een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Aanpassing werkwijze UWV bij aanvraag deskundigenoordeel

UWV heeft de werkwijze bij het aanvragen van een deskundigenoordeel aangepast. Voortaan krijgen werkgever en werknemer een kopie van elkaars aanvraag toegestuurd.

Werknemers die het niet eens zijn met de re-integratievoorschriften van de werkgever of bedrijfsarts hebben de mogelijkheid bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Vaak ligt de re-integratie stil in afwachting van het oordeel van het UWV.

Of de werknemer daadwerkelijk een oordeel aan het UWV heeft gevraagd en zo ja waarover precies, was tot nu toe lang niet altijd duidelijk. Het UWV heeft haar werkwijze aangepast. Het aanvraagformulier en de bijlagen die de werknemer naar het UWV heeft gestuurd, worden voortaan doorgestuurd aan de werkgever. De medische stukken krijgt de werkgever niet.

Ook andersom geldt dat wanneer de werkgever een deskundigenoordeel vraagt, de werknemer een kopie ontvangt. Werkgevers en werknemers kunnen zo beter op het standpunt dat de ander heeft ingenomen reageren.

Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt twee tot vier weken (door Corona kan dit langer duren). Het is verstandig om met UWV over die termijn te overleggen, om verrassingen uit te sluiten. Na afloop van de termijn ontvangen jij, je werknemer en de bedrijfsarts het deskundigenoordeel.

Wat kost een deskundigenoordeel UWV?

Aan een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die de aanvraag bij het UWV indient. Voor werknemers kost een aanvraag 100 euro.

Jij als werkgever betaalt 400 euro, tenzij je het deskundigenoordeel nodig hebt voor een ontslagaanvraag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie of veelvuldig ziekte­verzuim. In dat geval zijn er aan het oordeel geen kosten verbonden.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.