Diensten

Doe waar je goed in bent en besteed uit wat een ander beter kan. Alles met als doel om jou als ondernemer verder te helpen.

De ondernemer en onderneming inzicht geven in verzuimcijfers. Complexe veranderingen in sociale wetgeving in beeld brengen en deze vertalen naar uw onderneming. Bemiddelen bij subsidieaanvragen voor de re- integratie van de zieke medewerker bij instanties, zoals bij een verzekeraar. Advies over wel of niet verzuim- en arbeidsongeschiktheid verzekeren. Als gecertificeerd casemanager vraagbaak voor de HR afdeling. Wij beheren het gehele proces vanaf de kennismaking tot en met de noodzakelijke controles en nog veel meer.

Financieel inzicht geven voor de ondernemer. Lijfrente-oplossingen voor pensioen, eerder stoppen met werken, expiraties van lijfrente polissen, nabestaandenrisico, uw vermogen, kortom alles wat u wil weten over uw netto besteedbaar inkomen op pensioenleeftijd.

Bekijk werkwijze