Dienstenwijzers

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Met AVG krijg je de mogelijkheid regie te voeren over de gegevens die wij van jou verwerken. Tevens lees je in onze dienstenwijzer de aard van onze dienstverlening inclusief de privacy paragraaf.