Wat zijn de opvallendste zaken en de status nu?

Een premiekorting op de loondoorbetalingskosten voor met name kleine werkgevers per 2021.

De toetsing door het uwv wordt transparanter.

De rol van de werknemer wordt groter bij tweede spoortrajecten.

Doel? Ontzorging van kleine werkgevers. Verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte.

Tegemoetkoming in de kosten van in totaal 450 miljoen op jaarbasis.

Pas in 2021 wordt met name het medische advies van de bedrijfsarts bij de toets op re- integratie inspanningen (RIV Toets) leidend. Als werkgever en werknemer het passend eens zijn bij het medisch advies dan geen loonsanctie. (Tja wat is dan passend eens zijn)

Volledige aanvulling loon bij Cao afspraken worden door de minister beperkt. Doel? Meer prikkels werken loont.

Vragen hierbij?

Rol van de arbodienst, de case manager,  de werkgever, de werknemer, verzekeraar. Kort dag tot 2020, nog steeds (medio augustus) geen premies en inhoud bekend en verplichtingen voor een ieder. Oude oplossingen blijven, heb je het verzuim goed onder controle dan geen nieuwe oplossing nodig. Nieuwe oplossing zal ongetwijfeld duurder zijn en veel eisen aan werkgevers stellen, maar ook aan de werknemer en laten we zeker niet de bedrijfsarts vergeten.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.