• De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. De Stichting van de Arbeid is gevraagd om een advies te geven. Aan de hand van dat advies komt de minister voor de zomer 2020 met een voorstel. Het advies van de Stichting van de Arbeid houdt het volgende in
  • Een uitkering van maximaal €1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
  • De premie is maximaal € 220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
    Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • De eigen risico periode is standaard 52 weken, maar dit mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
  • De nieuwe verplichte verzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in.
  • De agrarische sector zit in een speciale situatie. Of de agrarische sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht, is een politieke keuze. Deze keuze is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting samen.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Vraag ons om advies die bij uw persoonlijke situatie past. Wij helpen u graag.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.