Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In de factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee werkgevers en werknemers rekening moeten houden.

In deze factsheet van de overheid staat :

1. wanneer er recht is op transitievergoeding;
2. hoe deze berekend wordt in verschillende situaties;
3. welke kosten in mindering mogen worden gebracht;
4. de overgangsregeling van oud naar nieuw ontslagrecht.
Factsheet transitievergoeding 2015-2016

Comments are closed.