De boetes worden verhoogd, waarom?

Het ontbreekt bij veel bedrijven (55%!) aan bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.

Bedrijven moeten meer aan preventie doen en naleven van de Arbowet.

Het ontbreken van een RI&E kan € 4.500,- kosten, dus actie is echt wel geboden. Via www.rie.nl kunt u veel informatie vinden over dit onderwerp.

Comments are closed.