Inzetbaarheid

Op weg naar een vitale organisatie?
Transformeren naar een vitale organisatie is noodzaak voor elke werkgever die relevant wil zijn voor talent. Daarmee bewijs je je medewerkers en jezelf een dienst. Wat heb je daarvoor nodig? “Vooral het besef dat vitaliteit niet alleen in die ene medewerker zit, maar in de hele organisatiestructuur.”

Een vitaliteitsbeleid binnen de organisatie is iets wat bestuurders erg belangrijk vinden. Volgens hen komt een dergelijk beleid namelijk ten goede van de duurzame inzetbaarheid en de tevredenheid van medewerkers. De doelstellingen van een vitaliteitsbeleid zitten hem dus met name in het menselijke aspect en minder in het financiële. HR-managers zien echter nog wel wat beren op de weg als het gaat om een vitale organisatie. Zij geven aan dat met name gebrek aan tijd, gebrek aan budget en een gebrek aan draagvlak belemmeringen zijn om een goed beleid uit te voeren.

Meer willen weten over vitale inzetbaarheid?