Het UWV had geoordeeld dat de aangepaste arbeid die een arbeidsongeschikte werknemer gedurende drie jaar verrichtte nieuwe bedongen arbeid was geworden. Bij een nieuwe uitval wegens ziekte zou daarom loon tijdens ziekte moeten worden betaald. Het UWV wilde dat loon verrekenen met de alsnog toegekende WIA- uitkering. De rechtbank was van mening dat van nieuwe bedongen arbeid geen sprake was.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:1416

Comments are closed.