Als een werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt voor de begeleiding van een zieke werknemer en UWV vervolgens een loonsanctie oplegt,kan de organisatie die sanctie in sommige gevallen verhalen op de arbeidsdeskundige. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

In deze zaak had een werkgever met een arbeidsdeskundige een contract afgesloten voor het begeleiden van de re-integratie van een zieke werkneemster. Toen de werkneemster in juni 2012 na twee jaar ziekte bij UWV een aanvraag voor een WIA-uitkering indiende, legde UWV een jaar loonsanctie op. Dat kostte de werkgever veel geld, terwijl de arbeidsdeskundige het nodige te verwijten viel. De arbeidsdeskundige had bijvoorbeeld al in september 2010 een plan van aanpak opgesteld, maar dit werd pas ondertekend ná de WIA-aanvraag in juni 2012. In dat plan stond dat de arbeidsdeskundige de casemanager voor de re-integratie zou zijn, dat er een arbeidsdeskundig onderzoek moest plaatsvinden en een tweede-spoortraject zou worden opgestart.

In eerste instantie werd geprobeerd de loonsanctie te verkorten. Het tweede-spoortraject was volgens UWV echter te laat opgestart en het arbeidsdeskundige onderzoek had pas plaatsgevonden in juli 2011. De loonsanctie werd daarom niet verkort.

De werkgever stapte vervolgens naar de rechter om de schade te verhalen op de arbeidsdeskundige. Dat was in eerste instantie niet succesvol, maar in hoger beroep wel. De arbeidsdeskundige stelde dat hij alleen maar een adviserende rol had en de werkgever zelf verantwoordelijk was voor de re-integratie, maar het hof vond dat niet van belang. Ook als de arbeidsdeskundige alleen hoefde te adviseren, had hij nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldaan. Het was namelijk zijn taak om het contact met de werkgever, de werkneemster, de bedrijfsarts en UWV te onderhouden.

Al in september 2010 had de bedrijfsarts geadviseerd om het tweede spoor in te zetten. De arbeidsdeskundige had dit niet gedaan en het te laat inzetten van het tweede spoor was de belangrijkste reden voor UWV om de loonsanctie op te leggen. Daarom was er volgens het hof een causaal verband tussen het tekortschieten van de arbeidsdeskundige en de loonschade van de werkgever. De arbeidsdeskundige moest de werkgever daarom de loonschade en een deel van de advocaatkosten terugbetalen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.