De huidige proeftijd van 2 maanden vinden de partijen in Den Haag lang genoeg.

Andere onderdelen uit de wet kunnen wél rekenen op een Kamermeerderheid. De wet wil de rechten van flexwerkers meer in lijn brengen met die van werknemers in vaste dienst. Zo moeten werkgevers straks hogere sociale premies betalen voor hun tijdelijke krachten en krijgen deze vanaf hun eerste werkdag recht op ontslagvergoeding.

Tegelijkertijd worden de regels rondom contracten voor onbepaalde tijd juist versoepeld. Werkgevers hoeven voortaan niet meer één redelijke grond voor ontslag uitputtend te bewijzen, maar kunnen ook verschillende redenen combineren, de zogeheten ‘cumulatiegrond’. De hogere ontslagvergoeding voor werknemers die al langer dan tien jaar in dienst zijn wordt geschrapt.

Transitievergoeding:

De overbruggingsregeling is bedoeld voor bedrijven met minder dan 25 werknemers die bij ontslag van een of meer medewerkers de transitievergoeding niet kunnen betalen. Vorig jaar moest daarvoor het nettoresultaat over de laatste drie boekjaren lager dan 0 zijn. Kleine werkgevers kunnen in 2019 de regeling gebruiken als het gemiddeld nettoresultaat over die drie boekjaren lager dan 0 is.

Eigen vermogen:

Tot vorig jaar gold bovendien dat het eigen vermogen negatief moest zijn aan het eind van het boekjaar. Ook die voorwaarde heeft minister Koolmees minder streng gemaakt. De waarde van het eigen vermogen aan het eind van het ontslagjaar mag nu niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen.

Tot 1 januari 2020:

Minister Koolmees voert de versoepelingen door na een tussentijdse evaluatie van de overbruggingsregeling. Die bleek niet effectief genoeg te zijn door te strenge financiële criteria. De regeling loopt per 1 januari 2020 af. De overbruggingsperiode is bedoeld om kleine bedrijven de tijd te geven om ‘voldoende vet op de botten’ te kweken. De minister verwacht dat de wijzigingen voor dit jaar deze werkgevers voldoende tijd bieden om reserves op te bouwen om in de toekomst wel de transitievergoedingen te kunnen betalen. Het UWV ziet toe op de beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor een lagere transitievergoeding.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.