Kosten en baten van een gezonde werkomgeving

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de risico’s op de werkplek te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een zogenoemde Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Veel ondernemers hebben het gevoel dat zo’n RI&E en het realiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Herkent u dit? Bekijk dan eens onderstaand filmpje. Dit laat zien dat u door te investeren in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart (bijvoorbeeld minder ziekteverzuim), maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

Video: Steunpunt RI&E

Comments are closed.