Het onderzoek van Kantar geeft een mooi inkijkje in hoe werknemers en werkgevers kijken naar een Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek was aanknopingspunten te vinden voor de insteek van een campagne over Leven Lang Ontwikkelen.

Hiervoor zijn in totaal 16 diepte-interviews verricht: 8 werknemers (vooral lager en gemiddeld opgeleid) en 8 werkgevers (vooral MKB).

Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat werknemers in het algemeen open staan voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Echter, dat koppelen ze aan hun huidige functie, niet zozeer aan een functie in de toekomst. Zelf investeren (met tijd en geld) in ontwikkeling doet men niet zo snel. Vrijwel niemand heeft concrete plannen voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden in de nabije toekomst.

De meeste geïnterviewde werkgevers nemen een afwachtende houding aan: zij stimuleren werknemers niet actief om een opleiding, cursus of training te volgen (tenzij dit voor bijvoorbeeld accreditatiedoeleinden is). Werknemers die hier zelf om vragen zijn volgens hen meer gemotiveerd.

De meeste werkgevers (vooral bij kleinere bedrijven) staan negatief tegenover het idee dat werknemers dingen leren die ze niet per sé nodig hebben in hun huidige werk, maar die hen wel meer inzetbaar maakt voor andere functies, eventueel bij een andere werkgever. Ze zien niet in waarom ze hierin zouden willen investeren. Enkelen geven aan dat het mogelijk wel interessant is als ze op een ‘doodlopend spoor’ zitten met deze werknemer.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.