Het instrument loonkostensubsidie kan worden gebruikt bij werknemers met een loonwaarde tot 100 procent van het minimumloon. Werkgevers betalen de werknemer het van toepassing zijnde cao-loon of bij het ontbreken daarvan het minimumloon. De werkgever ontvangt vervolgens loonkostensubsidie van de gemeente voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. (met een maximum van 70 procent WML).

Ook loondispensatie wordt ingezet bij werknemers met een loonwaarde onder het minimumloon. Met loondispensatie krijgt een werkgever toestemming om een loon te betalen dat onder het minimumloon ligt. Het gaat dan momenteel om Wajong-gerechtigde werknemers. Zij ontvangen van UWV een aanvulling op hun loon tot maximaal het bedrag dat aan Wajong ontvangen werd voor indiensttreding.

Staatssecretaris Van Ark heeft van werkgevers vernomen dat het lastig is dat momenteel zowel loonkostensubsidie als loondispensatie als re-integratie-instrumenten kunnen worden ingezet. De oplossing is om loonkostensubsidie te vervangen voor loondispensatie. Dat dit nadelig is voor de werknemers die onder de Banenafspraak vallen spreekt zij tegen. Bovendien is zij van plan om bovenop de loondispensatieregeling een aanvullingsregeling te introduceren. Deze regeling moet (meer) werken voor mensen uit de doelgroep lonend maken. Eenvoudiger zou zijn om, zoals voormalig staatssecretaris Klijnsma al voorstelde, niet loondispensatie, maar loonkostensubsidie als leidend instrument te hanteren. Vervolgens kan samenloop tussen het lage inkomensvoordeel en loonkostensubsidie worden uitgesloten, iets wat overigens eerder al gebeurde met de samenloop tussen loonkostensubsidie en premiekorting. Spelbreker lijkt echter de Belastingdienst te zijn, die met een dergelijke uitzondering geen rekening kan houden in de geautomatiseerde uitvoering van het lage inkomensvoordeel. Doordat loondispensatie gebruikt gaat worden zullen alle werknemers die dan onder het minimumloon gaan verdienen, niet meer verzekerd kunnen worden op de WGA-hiaatverzekeringen.

Snapt u het nog? We gaan echter een voorstel voor de nieuwe loondispensatie- en aanvullingsregeling na de zomer ontvangen van de staatssecretaris. Bron Enkwest.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.