De vraag betreft de discussie loondoorbetaling.

Ik heb begrip voor de situatie van MKB bedrijven die met veel regels en kosten te maken krijgen voor langdurig zieke werknemers. Maar de huidige wet- en regelgeving heeft er wel voor gezorgd dat het verzuim en de WIA instroom in Nederland is teruggedrongen. Ook zijn de totale kosten voor werkgevers voor verzuim daarmee gedaald en is de arbeidsparticipatie gestegen. Ik ben daarom geen voorstander van het inkorten van de loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar. Na 1 jaar zou UWV het moeten overnemen, maar die hebben nu al met een tekort aan mankracht te maken, hoe gaan die dan de re- integratie oppakken??

Met de MKB Verzuimontzorgverzekering kunnen MKB-ers de kosten van verzuim verzekeren en is de stijging van de premie beperkt op het moment dat de werkgever met langdurig verzuim te maken krijgt. Ook wordt hij op het gebied van re-integratie ontzorgd en vergoeden de verzekeraar de interventies die de bedrijfsarts of re-integratiespecialist voorstellen. Huidige oplossingen zijn al vaak toereikend mits er een goede samenspraak is tussen verzekeraar en arbodienst.

Ik zie ook een risico voor het hybride stelsel als de eigen risicoperiode voor de WGA van 10 naar 5 jaar wordt ingekort, aangezien de terugverdienperiode voor investeringen in preventie / vroege re-integratie een minder lange terugverdientijd kent. Aan de andere kant wordt het financiële risico van eigenrisicodragen kleiner, wat mogelijk ook een positief effect heeft op de animo voor eigenrisicodragen. Het verlagen van de WIA drempel van 35 naar 15% vind ik vooral een aangelegenheid voor werkgevers en werknemers. Ik zie hiervan geen dreigend risico voor de hybride markt, al zal de instroom van de lagere WIA categorieën (15 tot 35%) mogelijk werknemers betreffen die moeilijker te re-integreren zijn en kan de verlaging van de WIA drempel van 35 naar 15% voor de WGA Hiaat verzekering wel een substantieel effect hebben op de premie.

Op dit moment hebben we nog geen kabinet en liggen plannen en ideeën vooral op de tekentafel maar zijn niet concreet.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.