Loondoorbetaling:

Blijft twee jaar. Voor kleine bedrijven (onder de loonsom van € 882.500,-) geldt wel een lastenverlichting. Zij betalen een lagere AOF premie (via het arbeidsongeschiktheidsfonds). Men verwacht ook verbeteringen in het poortwachter proces. Re- integratie in het tweede ziektejaar krijgt prioriteit en dient zich te richten op het inzetten van het tweede spoor en voorkomen van WIA – instroom.

Betaalbaarheid WIA:

De zorgen over de betaalbaarheid blijven groot naast de uitvoeringsproblematiek. Bij het UW zijn grote achterstanden en private ondersteuning zou hier een oplossing kunnen zijn. Het advies van de commissie Borstlap was om de tienjarige doorbetaling terug te brengen naar vijf jaar. Wellicht wordt de ondergrens van 35% arbeidsongeschiktheid verlaagd naar 15% conform het SER advies.

Verkleinen verschil vast en flex:

Het kabinet gaat door met het verkleinen van de verschillen tussen vast en flex contracten. Er komt meer aandacht van werk – naar – werk en van – uitkering – naar werk.

Verplichte AOV zelfstandigen:

Die gaat er wel komen. Maar wel zo dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s worden voorkomen. De verwachting is dat er een verplichte verzekering komt voor de ZZP en DGA met een wachttijd van 52 weken. De uitkering is gebaseerd op het minimumloon. De Belastingdienst int de premie en het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben lopen krijgen een vrijstelling. Ook zal het mogelijk zijn de verplichte verzekering af te stemmen met een private oplossing om zo voldoende afgedekt te hebben voor de vaste lasten bijvoorbeeld. Of deze verplichte AOV er op korte termijn zal komen is maar de vraag. Het UWV heeft al tekort aan personeel voor de uitvoering van andere zaken en een zeer groot tekort aan verzekeringsartsen die de arbeidsongeschiktheid moeten beoordelen.

Wet DBA:

Weet u het nog, deze zou de VAR vervangen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zou duidelijkheid moeten bieden over de arbeidsrelatie. Het kabinet zet in op een web module als instrument en moet nog bepalen of hier dan rechten aan gegeven worden. Let dus nog steeds goed op bij de inhuur van personeel en maak gebruik van de modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.