Premies en parameters WHK 2018

Grens klein, middelgroot en groot
Sinds 2014 regelt de Wet Bezava (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) voor kleine bedrijven een sectorale gedifferentieerde premie. Middelgrote bedrijven betalen een deel sectorale premie en een deel individueel bepaalde premie. Waar liggen de grenzen tussen klein, middelgroot en groot bij het premiejaar 2018?

Comments are closed.