Deze werkwijzer is de opvolger van de werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van 7 maart 2011. Naast actualisering, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Ook is de aandachtspuntenlijst van de loonsanctiecommissie hierin verwerkt. Het document is bedoeld om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid. https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf

Comments are closed.