Nieuwsfeiten

Wij zijn er voor jullie!

Uiteraard draagt ons kantoor graag bij aan de oproep van de overheid om fysieke contacten tussen medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. Regelmatig hebben we onze relaties een update gestuurd van alle door de overheid genomen maatregelen die voor jou van essentieel belang zijn om deze onzekere tijd financieel goed door te komen.  Een extra dienst is het volgende: Iedere werkdag houden we een telefonisch (06-10982890) corona spreekuur tussen 10:00 – 12:00.  Tijdens dit telefonische spreekuur kan je vragen stellen over de maatregelen die de overheid heeft opengesteld. Mochten we door alle drukte niet direct telefonisch bereikbaar zijn dan kan je ook een e-mail sturen naar info@sandertoussaint.nl . We staan … Read More

Onderstaand een aantal belangrijke tools voor je onderneming

Deze tools zijn belangrijk om te gebruiken en te voorkomen dat je als ondernemer of onderneming in de liquiditeitsproblemen komt. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zwaar_weer https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#Bbz-regeling

Arbeidsrecht en werktijdverkorting als gevolg van Coronavirus

Ben ik verplicht werknemers thuis te laten werken?  Nee. Het RIVM roept echter werkgevers en werknemers op zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dit is dus een advies en (nog) geen verplichting. Dit advies wordt gelukkig massaal opgevolgd. Wanneer mensen thuiswerken komen zij minder in contact met anderen, en zijn zij op minder plekken waar veel mensen aanwezig zijn. Dit helpt bij het bestrijden van de verspreiding van het Coronavirus. Kan een onderneming ook werktijdverkorting aanvragen?   Ja. Ondernemers die een forse omzetdaling verwachten als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen werktijdverkorting aanvragen. Om recht te hebben op werktijdverkorting moet u als ondernemer aan twee voorwaarden voldoen. Uw … Read More

Veel vragen over Coronavirus, deze info helpt u!

Ons bereiken veel vragen over hoe om te gaan met vragen over het Coronavirus, het verzuim en de verzekering. Kijk ook op https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus voor actuele informatie, of op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen voor reisadvies.

We kunnen ons voorstellen dat je als werkgever vragen krijgt vanuit werknemers hoe om te gaan met het Coronavirus. Hoe moet je dan omgaan met een verzuimmelding? Is er recht op een uitkering vanuit de verzuimverzekering? Welke plichten hebben werkgevers?

Wat zijn de plichten van een werkgever in deze bijzondere situatie? Als werkgever ben je verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op besmetting onder werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doe je door ze te wijzen op de hygiëne voorschriften. Kan de werkgever bij zijn bedrijfsarts terecht? Een werkgever kan áltijd bij zijn bedrijfsarts terecht voor de juiste informatie om het personeel mee te informeren. Het is ook belangrijk voor werkgevers om een plan te maken om zoveel mogelijk van de werkzaamheden te kunnen voortzetten als blijkt dat op de werkvloer een besmetting is. Het voorbereiden van thuiswerkplekken is een voorbeeld hiervan. Een werknemer meldt zich ziek zonder … Read More

Verplichte AOV voor zelfstandigen zonder personeel 2024?

Aan minister Koolmees is zeer recent een advies uitgebracht voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder personeel. Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van bruto circa 30.000 euro per jaar. De uitkering is maximaal 1650 euro bruto per maand, dat is 100% van het wettelijk minimum loon. De premie is indicatief 8% van het inkomen en is aftrekbaar. De uitkering kent een standaard eigen risico, of wachttijd, van 52 weken met een keuzemogelijkheid om dit aan te passen naar 26 of 104 weken. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Er komen mogelijkheden om nog aanvullend te verzekeren. … Read More

Compensatieregeling transitievergoeding indienen voor 1 april 2020.

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is, om op verzoek van de werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. In de praktijk was het onduidelijk of de vergoeding gecompenseerd zal worden door het UWV. Minister Koolmees heeft nu met het UWV afgesproken dat ook in deze situatie het UWV een compensatie toekent. Gezien het grote aantal verwachte aanvragen voor compensatie (ook dus die na 1 juli 2015), is het niet haalbaar voor het UWV om binnen de reguliere termijn van 8 weken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, te beslissen. Daarom wordt de … Read More

Financieel inzicht. Dat is toch lastig en duur!

Tot welke leeftijd wil en kan ik doorwerken? Wat zijn mijn wensen én mogelijkheden en welk inkomen heb ik en mijn gezin dan nodig? Welke rol spelen woonlasten of hypotheek? En wat is er voor mijn pensioen geregeld en wat kan ik zelf doen? Veel Nederlanders hebben moeite met het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. En net zoveel mensen hebben helemaal geen zin om zich hierin te verdiepen. Maar vroeg of laat zijn antwoorden op deze vragen wél belangrijk, ook voor jou en je gezin. Het doel is natuurlijk een financiële situatie in de toekomst die aan jouw verwachtingen voldoet! Ik help je graag met het beantwoorden van deze … Read More

Wat staat er nog meer in het arbeidsmarktrapport van de commissie Borstlap?

Losse dienstverbanden worden duurder, zodat bedrijven eerder een vast contract geven. Wie een tijdelijk contract heeft, moet na twee jaar een vast contract krijgen. Nu is dat nog drie jaar. Vaste contracten moeten minder vast worden. Het moet makkelijker worden personeel te ontslaan. ‘Deeltijdontslag’ wordt ingevoerd: als een bedrijf minder werk heeft, moet dat afgedwongen worden, bijvoorbeeld door tijdelijk minder uren, werken op een andere locatie of andere functie. De WW- uitkering moet omhoog, maar wel korter duren na nu (24 maanden). ZZP’ers verliezen hun fiscale voordelen: de zelfstandigenaftrek en de MKB- winstvrijstelling moeten worden afgeschaft. Voor alle werkenden komt er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dus ook voor zelfstandigen. Het mes … Read More

Commissie Borstlap pleit voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

De commissie staat een publiek uitgevoerde verzekering voor ogen die alle werkenden basisinkomenszekerheid biedt. Dat impliceert een keuze voor een uitkering op het niveau van het bestaansminimum. Deze basisverzekering kan aangevuld worden op individueel niveau, bij cao of wettelijke regeling. Voor werknemers blijven de werknemersverzekeringen bestaan als verplichte aanvulling op de basisverzekering. Zelfstandigen houden boven het basisniveau de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun aanvullende zekerheid willen regelen. De basisuitkering wordt gefinancieerd door een uniforme premie die door de werkenden wordt opgebracht. De wachttijd zou in principe gelijk lopen aan de huidige wachttijd van 104 weken, echter de commissie stelt voor om dit (plus de re- integratieverplichtingen) terug … Read More

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacy verklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.