Nieuwsfeiten

Een goede zorgverzekering in 2020 tegen een concurrerende premie?

Premie inclusief korting over de basisverzekering voor 2020 kan bij ons al vanaf € 117,85 per maand. Op kwalitatief goede aanvullende pakketten van diverse verzekeraars aantrekkelijke kortingen tot wel 20% op individuele premies. Kijk op www.ditsiszorg.nl/tzi en vergelijk uw huidige verzekering met diverse verzekeraars. Kijk goed of u bijvoorbeeld kiest voor onbeperkte vergoeding zorgaanbieders zoals ziekenhuizen. Sommige verzekeraars stunten met hun premies maar u krijgt maar 75% vergoed van de rekening!

Controleer je ook de Werkhervattingskas (WHK) beschikking?

Wat is een Whk-beschikking? In het kort is de Werkhervattingskas de pot waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst. Hoe deze premie is opgebouwd staat op zogenoemde Whk-beschikking. Hierop staan twee premies, in percentages, vermeld: de WGA-premie en Ziektewet(ZW)-premie. Naast bovengenoemde twee percentages deelt de Belastingdienst u ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen mee dat aan oud-medewerkers van uw onderneming is betaald. U ontvangt enkel het totaalbedrag, maar een overzicht van welke werknemers dit betreft moet u specifiek bij het UWV opvragen. Wat gaat er regelmatig mis? In de praktijk blijkt een Whk-beschikking lang niet … Read More

Kosten voor verzuimbegeleiding en re- integratie

Een medewerker die ziek is heeft recht op de nodige verzuimbegeleiding. Bijvoorbeeld van een bedrijfsarts, maar misschien moet je ook een andere arbeidsdeskundige inschakelen. Wist je dat een zieke medewerker gemiddeld 250 euro per dag kost? Er kunnen ook extra kosten zijn voor de re- integratie van je medewerker. Denk aan hoge rekeningen van je arbodienst, maar eventueel ook aanpassingen van de werkplek. Kosten verzuim berekenen?Hoe kun je zelf de kosten van verzuim op een rijtje zetten? Een voorbeeld uit de praktijk. Stel je salesvertegenwoordiger krijgt een ongeluk en is 3 maanden uit de roulatie en niet inzetbaar. Hoeveel geld gaat dit kosten? Doorbetaling loon:Een bruto maandsalaris van 4.000 euro. … Read More

De introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020. Wat betekent dit voor de werkgever?

MKB maximaal ontzorgd Werkgevers die deze verzuimverzekering sluiten worden maximaal ontzorgd door een casemanager in verplichtingen rondom re-integratie. Verder zijn er geen extra kosten (denk aan loonsanctie derde jaar!) voor de werkgever als er sprake is van re-integratie activiteiten op advies van de bedrijfsarts. Het MKB Verzuimplan is een alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers. Hiermee regelt een werkgever twee zaken tegelijk:  Hij verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is. Verzekeraar helpt de werkgever bij re-integratiebeleiding én – nog belangrijker – ze vergoeden de daarvoor noodzakelijke interventies. Dit hoort bij de verzekering. Samenwerking zal er zijn met dedicated arbodiensten waar bindende afspraken mee gemaakt … Read More

Ziekmelding: wat mag u (niet) vragen?

Nog maar even de regels……… Hoelang de werknemer verwacht afwezig te zijn. Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en zijn (verpleeg)adres. Informeren of er lopende werkzaamheden en afspraken zijn die moeten worden overgenomen. Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. U mag níét vragen of het verzuim werkgerelateerd is. U mag ook een werknemer níét vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. Vertelt de werknemer vrijwillig over de oorzaak van zijn ziekte, dan mag u dit in principe níét opnemen in het personeelsdossier. Alleen een bedrijfsarts mag medische gegevens vastleggen.

Maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wab-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart met een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Met radiospotjes, posters op hogescholen en universiteiten en social mediaberichten hoopt het ministerie werkend Nederland ertoe te bewegen zich al vóór 1 januari te informeren over de nieuwe regels. Deze zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/wab. Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie Het wordt voor … Read More

Hogere boetes voor niet naleven Arbowet

De boetes worden verhoogd, waarom? Het ontbreekt bij veel bedrijven (55%!) aan bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. Bedrijven moeten meer aan preventie doen en naleven van de Arbowet. Het ontbreken van een RI&E kan € 4.500,- kosten, dus actie is echt wel geboden. Via www.rie.nl kunt u veel informatie vinden over dit onderwerp.

Leven lang ontwikkelen: hoe denken werknemers en werkgevers er over?

Het onderzoek van Kantar geeft een mooi inkijkje in hoe werknemers en werkgevers kijken naar een Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek was aanknopingspunten te vinden voor de insteek van een campagne over Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor zijn in totaal 16 diepte-interviews verricht: 8 werknemers (vooral lager en gemiddeld opgeleid) en 8 werkgevers (vooral MKB). Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat werknemers in het algemeen open staan voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Echter, dat koppelen ze aan hun huidige functie, niet zozeer aan een functie in de toekomst. Zelf investeren (met tijd en geld) in ontwikkeling doet men niet zo snel. Vrijwel … Read More

Uitslag enquête dienstverlening UWV

De enquête is 640 keer ingevuld. Ca. 80% door professionals in het speelveld rondom de zieke werknemer (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, artsen bezwaar en beroep, juristen en casemanagers ) en ca. 20% door werkgevers (HR- adviseurs) en/of werknemers. Alle respondenten hebben meerdere malen per jaar contact met het UWV. Of het aantal respondenten goed is voor een representatief beeld, is niet duidelijk. De helft van de respondenten beoordeelt de dienstverlening van UWV als voldoende/goed. De andere helft heeft dus minder goede ervaringen. Maar liefst 67% vindt de beslissingen van UWV niet begrijpelijk en 79% vindt ze ook onvoldoende gemotiveerd. Ook ervaart 85% willekeurigheid in de werkwijze van de verschillende UWV-kantoren. Toegezonden stukken … Read More

Op weg naar een vitale organisatie?

Transformeren naar een vitale organisatie is noodzaak voor elke werkgever die relevant wil zijn voor talent. Daarmee bewijs je je medewerkers en jezelf een dienst. Wat heb je daarvoor nodig? “Vooral het besef dat vitaliteit niet alleen in die ene medewerker zit, maar in de hele organisatiestructuur.” Meer willen weten? hashtag#Fitalehashtag#verzuimkosten

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacy verklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.