Nieuwsfeiten

Financieel inzicht. Dat is toch lastig en duur!

Tot welke leeftijd wil en kan ik doorwerken? Wat zijn mijn wensen én mogelijkheden en welk inkomen heb ik en mijn gezin dan nodig? Welke rol spelen woonlasten of hypotheek? En wat is er voor mijn pensioen geregeld en wat kan ik zelf doen? Veel Nederlanders hebben moeite met het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. En net zoveel mensen hebben helemaal geen zin om zich hierin te verdiepen. Maar vroeg of laat zijn antwoorden op deze vragen wél belangrijk, ook voor jou en je gezin. Het doel is natuurlijk een financiële situatie in de toekomst die aan jouw verwachtingen voldoet! Ik help je graag met het beantwoorden van deze … Read More

Wat staat er nog meer in het arbeidsmarktrapport van de commissie Borstlap?

Losse dienstverbanden worden duurder, zodat bedrijven eerder een vast contract geven. Wie een tijdelijk contract heeft, moet na twee jaar een vast contract krijgen. Nu is dat nog drie jaar. Vaste contracten moeten minder vast worden. Het moet makkelijker worden personeel te ontslaan. ‘Deeltijdontslag’ wordt ingevoerd: als een bedrijf minder werk heeft, moet dat afgedwongen worden, bijvoorbeeld door tijdelijk minder uren, werken op een andere locatie of andere functie. De WW- uitkering moet omhoog, maar wel korter duren na nu (24 maanden). ZZP’ers verliezen hun fiscale voordelen: de zelfstandigenaftrek en de MKB- winstvrijstelling moeten worden afgeschaft. Voor alle werkenden komt er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dus ook voor zelfstandigen. Het mes … Read More

Commissie Borstlap pleit voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

De commissie staat een publiek uitgevoerde verzekering voor ogen die alle werkenden basisinkomenszekerheid biedt. Dat impliceert een keuze voor een uitkering op het niveau van het bestaansminimum. Deze basisverzekering kan aangevuld worden op individueel niveau, bij cao of wettelijke regeling. Voor werknemers blijven de werknemersverzekeringen bestaan als verplichte aanvulling op de basisverzekering. Zelfstandigen houden boven het basisniveau de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun aanvullende zekerheid willen regelen. De basisuitkering wordt gefinancieerd door een uniforme premie die door de werkenden wordt opgebracht. De wachttijd zou in principe gelijk lopen aan de huidige wachttijd van 104 weken, echter de commissie stelt voor om dit (plus de re- integratieverplichtingen) terug … Read More

Maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wab-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart met een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Met radiospotjes, posters op hogescholen en universiteiten en social mediaberichten hoopt het ministerie werkend Nederland ertoe te bewegen zich al vóór 1 januari te informeren over de nieuwe regels. Deze zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/wab. Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie Het wordt voor … Read More

Mensen maken nog steeds het verschil

In relatief korte tijd heeft de ontwikkeling van digitale communicatie grote invloed gekregen op ons dagelijks leven. We sturen steeds minder brieven en kaarten; we mailen en app-en wel. We bestellen met zijn allen steeds meer producten online. Veel filialen van banken in onze dorpen en steden zijn grotendeels verdwenen. Want steeds meer contacten over bankzaken, verzekeringen, pensioenen en beleggingen gaan “via de computer” of “mobiel”. Voordelen en nadelen Als het gaat om financieel advies heeft de digitale ontwikkeling voor u en voor ons een aantal voordelen. Snelheid en verlaging van de kosten zijn twee belangrijke voordelen. Een mailtje om elkaar te informeren is snel verzonden. En een digitaal formulier … Read More

Een goede zorgverzekering in 2020 tegen een concurrerende premie?

Premie inclusief korting over de basisverzekering voor 2020 kan bij ons al vanaf € 117,85 per maand. Op kwalitatief goede aanvullende pakketten van diverse verzekeraars aantrekkelijke kortingen tot wel 20% op individuele premies. Kijk op www.ditsiszorg.nl/tzi en vergelijk uw huidige verzekering met diverse verzekeraars. Kijk goed of u bijvoorbeeld kiest voor onbeperkte vergoeding zorgaanbieders zoals ziekenhuizen. Sommige verzekeraars stunten met hun premies maar u krijgt maar 75% vergoed van de rekening!

Controleer je ook de Werkhervattingskas (WHK) beschikking?

Wat is een Whk-beschikking? In het kort is de Werkhervattingskas de pot waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Als (middelgrote-grote) werkgever betaalt u jaarlijks een premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst. Hoe deze premie is opgebouwd staat op zogenoemde Whk-beschikking. Hierop staan twee premies, in percentages, vermeld: de WGA-premie en Ziektewet(ZW)-premie. Naast bovengenoemde twee percentages deelt de Belastingdienst u ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen mee dat aan oud-medewerkers van uw onderneming is betaald. U ontvangt enkel het totaalbedrag, maar een overzicht van welke werknemers dit betreft moet u specifiek bij het UWV opvragen. Wat gaat er regelmatig mis? In de praktijk blijkt een Whk-beschikking lang niet … Read More

Kosten voor verzuimbegeleiding en re- integratie

Een medewerker die ziek is heeft recht op de nodige verzuimbegeleiding. Bijvoorbeeld van een bedrijfsarts, maar misschien moet je ook een andere arbeidsdeskundige inschakelen. Wist je dat een zieke medewerker gemiddeld 250 euro per dag kost? Er kunnen ook extra kosten zijn voor de re- integratie van je medewerker. Denk aan hoge rekeningen van je arbodienst, maar eventueel ook aanpassingen van de werkplek. Kosten verzuim berekenen?Hoe kun je zelf de kosten van verzuim op een rijtje zetten? Een voorbeeld uit de praktijk. Stel je salesvertegenwoordiger krijgt een ongeluk en is 3 maanden uit de roulatie en niet inzetbaar. Hoeveel geld gaat dit kosten? Doorbetaling loon:Een bruto maandsalaris van 4.000 euro. … Read More

De introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020. Wat betekent dit voor de werkgever?

MKB maximaal ontzorgd Werkgevers die deze verzuimverzekering sluiten worden maximaal ontzorgd door een casemanager in verplichtingen rondom re-integratie. Verder zijn er geen extra kosten (denk aan loonsanctie derde jaar!) voor de werkgever als er sprake is van re-integratie activiteiten op advies van de bedrijfsarts. Het MKB Verzuimplan is een alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers. Hiermee regelt een werkgever twee zaken tegelijk:  Hij verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is. Verzekeraar helpt de werkgever bij re-integratiebeleiding én – nog belangrijker – ze vergoeden de daarvoor noodzakelijke interventies. Dit hoort bij de verzekering. Samenwerking zal er zijn met dedicated arbodiensten waar bindende afspraken mee gemaakt … Read More

Ziekmelding: wat mag u (niet) vragen?

Nog maar even de regels……… Hoelang de werknemer verwacht afwezig te zijn. Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en zijn (verpleeg)adres. Informeren of er lopende werkzaamheden en afspraken zijn die moeten worden overgenomen. Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. U mag níét vragen of het verzuim werkgerelateerd is. U mag ook een werknemer níét vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. Vertelt de werknemer vrijwillig over de oorzaak van zijn ziekte, dan mag u dit in principe níét opnemen in het personeelsdossier. Alleen een bedrijfsarts mag medische gegevens vastleggen.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacy verklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.