Nieuwsfeiten

Oplossingen voor werkgevers en ondernemers

Door | Uncategorized
 1. AOV. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ondernemers zonder personeel (12,7%) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Ondernemers met personeel scoren iets beter, namelijk 29,8%. Met een AOV zorg je ervoor dat jij je inkomen behoudt, het thuisfront geen financiële zorgen heeft en dat je geholpen wordt bij je re- integratie.

Wij adviseren op maat en bespreken een passend voorstel, zoals hoogte eigen risico, verzekerd bedrag, eindleeftijd en indexering uitkering. Een AOV hoeft niet duur te zijn is mijn stelling.

Even een fabeltje uit de weg nemen. Ontvang ik een AOV- uitkering als ik corona krijg? Ja, als corona bij jou arbeidsongeschiktheid veroorzaakt krijg je een uitkering.

 1. Ziekteverzuimverzekering. Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je onderneming veel geld kosten. De loondoorbetaling is verplicht en kan wel twee jaar duren. De financiële gevolgen door een ongeval, burn- out of ziekte zijn groot. De mogelijkheden voor een totale ontzorg oplossing bespreken we graag in samenspraak met de arbodienst.

Kenmerken van een goed arbobeleid?

 • Met een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) breng je de risico’s in beeld van je personeel. In veel gevallen verplicht!
 • Plan van aanpak, op basis van de RI&E schrijf je een plan van aanpak met maatregelen.
 • Voorlichting en instructie. Je bent verplicht je werknemers te vertellen wat de arbeidsrisico’s zijn.
 • Leg in een ziekteverzuimbeleid vast hoe je omgaat met ziekteverzuim.
 • Elke onderneming moet minstens één preventiemedewerker hebben.
 • Voor de veiligheid moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverlening (BHV).
 • Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kun je medewerkers laten testen door de bedrijfsarts.

Wil je meer hier over weten, ook over corona en thuiswerken? Jolanda Dedert van Omnyacc-HRM wil je hier graag te woord over staan. Dat kan op 0299-308038 of mailen naar jolanda@omnyacc-hrm.nl,

 1. Collectieve ongevallenverzekering. Deze oplossing biedt een financiële compensatie als je werknemer door een ongeval overlijdt of (blijvend) invalide raakt. Op het werk of tijdens woon- en werkverkeer of vakantie. Een uitgebreide dekking, 24 uur per dag kost vaak maar enkele euro’s per werknemer.
 2. Nabestaandenverzekering. Met een collectieve nabestaandenverzekering geef je jouw personeel meer zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan zorgt deze verzekering ervoor dat de partner een goede uitkering krijgt. Je dekt een risico af, maar biedt ook een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Heb je weleens nagedacht om dit in te zetten als onderdeel van personeel aantrekken en behouden?

Beleggen anno 2021

Door | Uncategorized

Om vermogen op te bouwen is beleggen een logisch alternatief. Zeker nu banken geen rente meer bieden op spaarrekeningen of zelfs overgaan op negatieve spaarrentes. Met andere woorden, we moeten betalen om ons spaargeld aan te houden.

Naast uiteraard de kosten van beleggen is ook de keuze voor welke vorm je kiest belangrijk. Indexbeleggen in de vorm van ETF’s kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en (index) beleggingsfondsen.

Wanneer we je vragen wat uiteindelijk belangrijker is, risicomanagement of rendement dan kiezen veel beleggers die een advieskantoor in de hand hebben genomen bijna altijd voor risicomanagement. Uiteraard is en blijft het doel een mooi rendement, maar het gaat om de weg daarnaartoe.

Jochem Baalmann, partner van Indexus Groep is bereid je hier persoonlijk meer over te vertellen. Je kunt hem bellen op 020-2614737, mailen op info@dexxi.nl of kijk op dexxi.nl voor meer informatie en maak je eigen berekening op: https://portal.dexxi.nl/advieskantoor/toussaint-zorg-en-inkomen-advies/beleggen-rekentool/

 

Financiële rust?

Door | Uncategorized

Zo’n 40% van de volwassen, niet gepensioneerde Nederlanders heeft geen idee wat hem of haar financieel en netto aan inkomen te wachten staat op pensioenleeftijd.

Samen met jou brengen wij overzichtelijk in beeld welk netto inkomen je te besteden hebt op de pensioenleeftijd en wat we daarbij als oplossingen kunnen aandragen.

Met behulp van o.a. de gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl, maar ook met opgebouwde levensverzekeringen, lijfrente of bankspaarproduct. Wat gebeurt er bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en hoe is het nabestaandenrisico geregeld? Vermogen, overwaarde van het huis en spaarcenten nemen we hierin mee, ook van je partner.

Wil je meer weten hoe ik je help om je financiële rust in beeld te brengen?

Voor de liefhebbers die doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd

Door | Uncategorized

Per 1 april 2021 wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 6 in plaats van 13 weken. Reden? Men was bang voor verdringing van niet AOW- gerechtigden op de arbeidsmarkt en dat is niet het geval. Waarom een AOW- er aannemen? Doorslaggevend is vaak de bekendheid met de werknemer, specifieke ervaring en flexibiliteit. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen nauwelijks een rol.

Alstublieft, heldere en waardevolle informatie over 2021!

Door | Verzekeren

Beste relatie,

Ook voor komend jaar hebben we een zeer concurrerende aanbieding voor uw zorgverzekering: bij volledig vrije keuze van ziekenhuis, arts en behandelaar betaalt u €119,47 per maand. U heeft dan echt 100% vrije keuze. Dat vinden wij belangrijk, want u bepaalt tenslotte zelf waar u naartoe wilt voor de benodigde zorg.

Wilt u zelf uw gegevens invullen en uw wensen kenbaar maken voor de basisverzekering en aanvullende dekkingen? Gebruik dan onderstaande button en vergeet vooral niet het hokje MKB-collectiviteit aan te vinken. In dat geval profiteert u van alle kortingen, tot wel 20% op de aanvullende verzekeringen. Op deze website kunt u heel eenvoudig de beste zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. De opzegging per 1-1-2021 van de huidige verzekering gaat dan overigens geheel automatisch. Wel zo gemakkelijk!

Meer weten? Lees vooral verder of bel/mail voor een persoonlijk adviesgesprek.

Hartelijke groet,
Sander Toussaint

PS Deel deze aanbieding ook gerust met medewerkers en/of familieleden!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

In deze coronatijd krijgen we veel vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de overlijdensrisicoverzekering (ORV). Daarbij merken we dat de beeldvorming niet altijd juist is. ‘Te duur’ en ‘ik krijg toch nooit een uitkering’ zijn geluiden die we vaak horen. Vooral dat laatste waag ik te betwijfelen en kan ik in veel gevallen weerleggen met feiten. Meer weten? Ik praat u graag even bij.

Financieel toekomstplan

Tot welke leeftijd wil en kan ik doorwerken? Wat zijn mijn wensen én mogelijkheden en welk inkomen hebben ik en mijn gezin dan nodig? Welke rol spelen woonlasten of hypotheek? Wat is er voor mijn pensioen geregeld en wat kan ik zelf doen?

Vindt u het lastig om deze vragen te beantwoorden en/of heeft u geen zin om u daarin te verdiepen? Maak vandaag nog een afspraak voor een persoonlijk financieel toekomstplan!

Heeft u uw arboverplichtingen op orde?

Door | Uncategorized

Als ondernemer weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar weet u ook dat u verplicht bent om een arbobeleid te hebben? En dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Met een RI&E brengt u de arbeidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart. Denk bijvoorbeeld aan belasting door tillen, werken met gevaarlijke stoffen of hard geluid en trillingen. Maar ook aan minder zichtbare risico’s, zoals langdurig zitten, beeldschermwerk of hoge werkdruk. Soms duiken er ongemerkt nieuwe risico’s op, bijvoorbeeld door het coronavirus. Niet alleen door besmetting en ziekte, maar ook door thuiswerken, onzekerheid en stress.

Uiteindelijk wilt u deze risico’s ook voorkomen. Daarom maakt u met een RI&E ook een Plan van Aanpak. Dit plan bevat concrete maatregelen om de in kaart gebrachte risico’s te beheersen en op te lossen. Door dit plan steeds bij te stellen aan veranderingen of gebeurtenissen, groeit de RI&E mee met uw bedrijf en blijven uw medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een vernieuwde website met informatie over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gelanceerd. De website routenaar.rie.nl helpt u als ondernemer met het vinden van de juiste route naar een RI&E. Daarnaast bevat de website een instrument om mkb-ondernemers te helpen bij het vaststellen van arbeidsrisico’s en het nemen van maatregelen.

Als adviseur snappen wij dat u liever bezig bent met ondernemen. Wij helpen u dan ook graag bij het in kaart brengen en managen van de risico’s die u loopt. Neem daarom gerust contact met ons op eens om te bespreken wat wij als advieskantoor voor u kunnen betekenen.

Tweede golf lijkt maar beperkte invloed te hebben op ziekteverzuim

Door | Uncategorized

Ondanks dat het RIVM dagelijks zo’n 10.000 nieuwe coronabesmettingen meldt, lijkt de tweede golf nog maar weinig invloed te hebben op het ziekteverzuim in Nederland. En dat is verraderlijk, vinden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Een aantal doelgroepen heeft het zwaar en uitputting ligt op de loer. Zeker nu het erop lijkt dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december van kracht blijft.

Verzuim het laagst binnen het mkb
Het gemiddelde verzuim per jaar in Nederland tot en met de eerste helft van 2020 stijgt licht naar 4,2%. Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is dit percentage nog steeds het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (>200 medewerkers) ligt dit zoals gebruikelijk hoger, op gemiddeld 4,7%.

Recente stijging gebruikelijk voor deze tijd van het jaar
Vanaf begin september zien we het aantal ziekmeldingen en het gemiddeld verzuimpercentage weer stijgen. Hier wordt snel de relatie gelegd met het coronavirus en de maatregelen van de overheid, maar deze stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.”

Psychisch verzuim nog steeds hoog
De meest gegeven diagnose bij langdurend verzuim met 37% is nog steeds ‘psychische klachten’ en dat blijft een punt van zorg. Vooral omdat we vanuit de eerste coronagolf weten dat psychische klachten vaak pas later optreden, als de piek van de golf weer voorbij is.

Gemiddeld 290 dagen thuis met een burn-out
Het aantal dagen dat iemand thuis zit door psychische klachten is de afgelopen jaren flink gestegen. Een werknemer met een burn-out ben je gemiddeld 290 dagen kwijt. Een dag verzuim kost gemiddeld € 250, dus reken maar uit. Dat heeft flinke consequenties voor een ondernemer.

Onderwijs, zorg en leeftijdsklasse 25 – 44 jaar meest last van stress
26% van het langdurend verzuim (>6 weken) wordt veroorzaakt door stress. Dit is met name terug te zien in het onderwijs en de zorg. Vrouwen lijken hier iets meer last van te hebben dan mannen en vooral werknemers in de leeftijdsklasse 25 – 44 jaar hebben het mentaal moeilijk. Bijna de helft van het langdurend verzuim binnen die leeftijdsklasse valt uit door stress. Bij werknemers boven de 55 ligt dit percentage een stuk lager, op 23%. In die groep neemt het aantal dagen verzuim door fysieke klachten juist toe.

Grote verschillen
Waar de een juist beter functioneert in deze nieuwe situatie, loopt de ander tegen fysieke en mentale beperkingen aan. En daarnaast maakt het natuurlijk ook uit in welke branche je werkt. Staar je als werkgever dus niet blind op de gemiddelde cijfers, onderliggend is er wel degelijk iets aan de hand.

Organiseer individuele aandacht voor werknemer
Werkgevers: Organiseer individuele aandacht voor werknemers. Wees alert op de signalen van stress, maak de moeilijke situatie waarin mensen zich bevinden bespreekbaar en geef ruimte aan energiebronnen, zoals het stimuleren van extra tijd voor een wandeling of andere vorm van ontspanning. Juist in deze onzekere tijd waarin veel mensen onder extra druk staan, of ineens voor lange tijd thuis moeten werken met alle risico’s van dien.

Verschillen provincies
Opvallend is het verschil in provincies. In Drenthe (4,7%) en Limburg (4,7%) is het verzuimpercentage hoger dan in de rest van Nederland en in Utrecht is dit het laagst (3,9%). Ook het verschil in psychisch verzuim tussen provincies valt op. In Noord-Holland en Utrecht wordt een groter deel van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door psychische klachten. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn, bijvoorbeeld opbouw van werknemerspopulatie ten aanzien van onder andere leeftijd en opleidingsniveau, omvang van bedrijven of vertegenwoordiging van branches in de betreffende provincie.

Bron: arboned.nl, met dank aan Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed

Programma Vitaal Bedrijf van start

Door | Uncategorized

Programma Vitaal Bedrijf van start
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft met staatssecretaris van ’t Wout (SZW) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor ondernemers, met als doel om goed vitaliteitsbeleid binnen bedrijven te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Het programma Vitaal Bedrijf is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Het programma richt zich op vitaliteit in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid, en biedt hupmiddelen aan werkgevers om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren. Zo is er een gratis oriëntatiescan, advies op maat en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren.

Bedrijven die via het programma een vitaliteitsportfolio opbouwen komen in aanmerking voor een vignet ‘Vitaal Bedrijf’. Het vignet is een bewijs dat bij een bedrijf het vitaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde heeft. Zo blijven bedrijven op een positieve manier actief en zichzelf ontwikkelen. Het eerste bedrijf dat het vignet Vitaal Bedrijf mag dragen, krijgt deze uitgereikt door een van de betrokken bewindspersonen.

Zie ook: https://www.vitaalbedrijf.info/

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging per 1-1-2021

Door | Uncategorized

Vanaf 1 januari 2021 is er extra compensatie mogelijk voor betaalde transitievergoedingen. Als je bedrijf noodgedwongen is beëindigd omdat je met pensioen ging of bent overleden, dan moet je bedrijf ontslagen werknemers een transitievergoeding betalen. Jij of je nabestaanden komen dan wel in aanmerking voor compensatie.

Deze regeling geldt alleen als je minder dan 25 werknemers in dienst had met een tijdelijk of vast contract.

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet je voldoen aan 3 voorwaarden:
1. Je ontslaat werknemers omdat je onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
2. Je onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
3. De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Oorspronkelijk zou er ook compensatie komen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van jou als werkgever, maar deze regeling is voorlopig uitgesteld.
#bedrijfsbeeindiging #transitievergoeding

3Tips tegen corona-burn-out

Door | Uncategorized

Wie zich daar niet bewust van is, neemt meestal te weinig tijd om echt tot rust te komen, en zo ruimte te maken voor actief herstel. Te weinig tijd om de batterij echt op te laden, met andere woorden. Een accu volledig ont- en herladen kost nu simpelweg teveel tijd. Daarom de volgende 3 ‘leefstijl-tips’ om de accu in je hersens snel weer wat bij te laden.
1} Las elke werkdag pauzes in.
Ja, ook als je het knetterdruk hebt. Juist dan. En al helemaal wanneer je thuiswerkt. Dan vervallen die natuurlijke pauzemomenten in een ‘klassieke’ werkdag. Waaronder het forenzen van en naar het werk (toch al snel anderhalf uur per dag), koffie en thee halen bij een automaat 50 meter verderop, en de informele bezoeken aan andermans bureau en andere afdelingen de hele werkdag. Tien minuten beweging kan je stressniveau met 40 procent verminderen. Stop dus met urenlang achter elkaar naar een beeldscherm turen. Liever vaker korter pauzeren, en daar tussenin beter doorwerken.
2} Maak een lijstje.
Of, wat algemener: organiseer en optimaliseer je werkdagen. Wie daar moeite mee heeft, kan beter beginnen met alles op te schrijven wat hem of haar invalt. Dat ook nog, en dit kan beter op die tijd. Zo ontstaat een persoonlijk-optimale dagindeling. Zet er ook de pauzetijden in die je elke werkdag neemt, al zijn ze maar kort. Doe iets heel anders, zoals een korte boodschap of het bed verschonen. Nog beter is om enkele pauzes te benutten voor activiteiten waar jij echt van ontspant. Zoals een korte yoga- of ademhalingsoefening, of een korte wandeling (liefst tussen bomen en planten). Verfijn de dagplanning geleidelijk door de werktaken specifieker te maken. Dat onderwerp, die tekst, die ontmoeting. Zet de lastigste klussen op de beste werktijden.
3} Beter slapen.
De hersens verwerken allerlei informatie terwijl je slaapt. Ze bepalen wat belangrijk is en welke gebeurtenissen je kunt vergeten. Met dat archiefwerk is het brein de eerste ⅔ deel van de slaap bezig. En het gaat beter als de werkdag was onderverdeeld in blokken, door pauzes. Daarna komen de voorbereidingen op de volgende (werk)dag. Wie redelijk tot goed heeft geslapen, weet bij wakker worden vrij goed wat er die dag moet gebeuren. Wat als eerste, wat daarna, en wat daarbij nodig is. En je bent er ook mentaal klaar voor.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.