Nieuwsfeiten

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.

By | Uncategorized

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.
Een werknemer dient tijdens de eerste 104 weken van ziekte alleen 100% beter gemeld te worden als de werknemer de volledige contractuele uren werkt en de volledige bedongen arbeid verricht.
Als de werknemer wel de volledige contractuele uren werkt, maar nog niet alle taken kan verrichten, blijft de werknemer dus ziek en loopt de ziekteperiode gewoon door. Dit is alleen anders als partijen tijdens de re-integratie schriftelijk andere afspraken maken. Of als de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de bedongen arbeid is gewijzigd, wat niet snel wordt aangenomen.
Jurisprudentie: ECLI:NL:RBROT:2020:3577

Er wordt gesproken over een verplichte AOV…..

By | Uncategorized
 • De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. De Stichting van de Arbeid is gevraagd om een advies te geven. Aan de hand van dat advies komt de minister voor de zomer 2020 met een voorstel. Het advies van de Stichting van de Arbeid houdt het volgende in
 • Een uitkering van maximaal €1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
 • De premie is maximaal € 220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
 • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
 • De eigen risico periode is standaard 52 weken, maar dit mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
 • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
 • De nieuwe verplichte verzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in.
 • De agrarische sector zit in een speciale situatie. Of de agrarische sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht, is een politieke keuze. Deze keuze is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting samen.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Vraag ons om advies die bij uw persoonlijke situatie past. Wij helpen u graag.

HR adviesscan

By | Uncategorized

Soms is er een crises nodig om bedrijven wakker te schudden. De laatste crises, de kredietcrises, dateert alweer van 2008/2009. De bedrijven die toen zijn blijven investeren in hun grootste arbeidskapitaal; De mens! kwamen uiteindelijk sterker uit de crises dan bedrijven waar dat niet het geval was. Het is echter nooit te laat, maar actie nu is meer dan gewenst!

Waar moet je beginnen? Dit is vaak het lastigst voor werkgevers en HR. Wij horen vaak terug, ik wil mijn HR beleid professionaliseren, maar heb geen idee waar te starten. Dat is niet vreemd, Wet en regelgeving verandert in korte tijd (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), Modernisering Ziektewet, arbowetgeving etcetera). Arbeidsmarkt verandert, van werkgeversmarkt naar werknemersmarkt, automatisering, robotisering en ZZP. En de mens verandert, generatie, vergrijzing, ontgroening.

Hoe borg je al deze zaken binnen je onderneming, los van de waan van de dag (iets waar we op dit moment extra mee worden geconfronteerd!). Wij hebben de mogelijkheid je via onze samenwerkingspartner een adviesscan aan te bieden die je laat zien waar de kansen en risico’s zitten, zonder dat je een keer verrast wordt als het een keer mis gaat. Indien dit gebeurt kost het substantieel meer dan de scan en kan het zelfs je bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Zorg dus voor een wendbare organisatie (en dito werknemers), welke zich makkelijker aan de gewijzigde omstandigheden kan aanpassen.

Verandering begint met inzicht! Meer weten over het inzetten van de adviesscan? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Financiële planning voor ondernemers

By | Uncategorized

Een financiële planning is een goede oplossing als je wilt weten welke uitgaven je nu en in de toekomst kunt doen. Op zoek naar een plan voor de toekomst? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij helpen ondernemers en particulieren met zowel hun zakelijke als privé planning. We stellen, in overleg, een financieel plan op voor een zorgeloze toekomst. Dat is waar we goed in zijn.

De nieuwe werkelijkheid na corona

By | Uncategorized

Ook werkgevers moeten zich gaan voorbereiden op de situatie dat het leven weer langzaam op gang gaat komen. Hier wordt weer de nodige wendbaarheid verwacht van werkgevers en werknemers. Hoe pas ik me hier op aan? Laat dit echter geen verrassing zijn en ga al nadenken hoe je dit, samen met uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders, vorm gaat geven. Wil je met ons sparren en klankborden? Dan zien we je bericht tegemoet. #verzuim, # arbeidsongeschiktheid, # aansprakelijkheid, #team fitale

Al het nieuws over corona en regelingen voor ZZP en MKB overzichtelijk op 1 pagina.

By | Uncategorized

Verzuim en arbeidsongeschiktheid, casemamagers, arbodienst, kortom al het nieuws over corona en regelingen voor ZZP en MKB vindt u op deze pagina van mijn brancheorganisatie waar ik bij aangesloten ben: https://www.register-rsc.nl/corona/

Ook dus de vergoedingen en regelingen zoals NOW, uitstel aanvragen, speciale aanvraag voor ZZP’ers, eenmalige vergoedingen, welke sector wel en niet komen in aanmerking en nog veel meer nieuws.

Hoe om te gaan met verzuim en ziekmelding?

By | Uncategorized

Voorbeelden van verzuim die wel onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

 • Een werknemer die te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Een werknemer die in quarantaine is geplaatst en te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Voorbeelden van verzuim die niet onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

 • Vanwege overheidsmaatregelen kan een werknemer niet naar werk komen en/of thuiswerken is niet mogelijk.
 • Een werknemer heeft klachten, maar is niet te ziek om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Een werknemer is in quarantaine geplaatst, maar niet ziek en kan de werkzaamheden uitvoeren.
 • Een gezinslid van de werknemer is ziek en moet verzorgd worden. 

Compensatie transitievergoeding aanvragen, hoe?

By | Uncategorized

Wil je een aanvraag indienen voor compensatie van transitievergoedingen die je hebt betaald aan langdurig zieke werknemers die de afgelopen vijf jaar uit dienst zijn gegaan? Dat kan via de website van het UWV, maar niet eerder dan 1 april 2020.

Vanaf die datum staat op het werkgeversportaal van het UWV het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’. Op de website van het UVW vind je ook een stappenplan met tips om je te helpen bij het invullen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Het is van belang om de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten te houden. Deze is namelijk niet in alle gevallen gelijk en hangt af van de datum waarop je de transitievergoeding aan je werknemer hebt betaald.

 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kun je de compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020.
 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.

Beoordelingstermijn

Ook de duur van de beoordeling van je aanvraag is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van je (ex-)werknemer.

 • Is het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 geëindigd? Dan moet het UWV een beslissing nemen binnen 26 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend. Bij een positief oordeel moet de compensatie uiterlijk zes weken na de beslissing aan jou zijn uitbetaald.
 • Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, geldt een andere termijn. In dat geval moet je uiterlijk acht weken na het indienen van je aanvraag een beslissing van het UWV krijgen. Wordt de compensatie toegekend, dan is de betalingstermijn ook hier maximaal zes weken.

Tip

Compensatie aanvragen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als je aan meerdere werknemers transitievergoedingen hebt betaald. In plaats van zelf het wiel uitvinden, kun je de aanvraag ook uitbesteden aan een externe partij.

Voordelen compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelig uitpakken.

Voor werkgevers

Voor jou als werkgever kan de nieuwe regeling betekenen dat je dit jaar een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoef je in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.

Voor werknemers

Voor langdurig zieke werknemers geldt dat zij na twee jaar ziekte eerder zullen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers zullen hen niet langer gegijzeld houden in slapende dienstverbanden, maar overgaan tot ontslag en uitbetaling van een transitievergoeding, wetende dat zij hiervoor compensatie krijgen

Wij zijn er voor jullie!

By | Uncategorized

Uiteraard draagt ons kantoor graag bij aan de oproep van de overheid om fysieke contacten tussen medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen.


Regelmatig hebben we onze relaties een update gestuurd van alle door de overheid genomen maatregelen die voor jou van essentieel belang zijn om deze onzekere tijd financieel goed door te komen.
 
Een extra dienst is het volgende: Iedere werkdag houden we een telefonisch (06-10982890) corona spreekuur tussen 10:00 – 12:00.
 
Tijdens dit telefonische spreekuur kan je vragen stellen over de maatregelen die de overheid heeft opengesteld. Mochten we door alle drukte niet direct telefonisch bereikbaar zijn dan kan je ook een e-mail sturen naar info@sandertoussaint.nl .

We staan ook vandaag weer klaar om je telefoontje of e-mail te beantwoorden. Uiteraard informeren we je weer meteen door middel van een corona alert, zodra er belangrijk nieuws is over een van de maatregelen die voor jou of jouw onderneming van vitaal belang zijn.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.