Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat werkgevers veel te weinig gebruik maken van de no-riskpolis. De no-riskpolis is de compensatieregeling voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst hebt of neemt. De onbekendheid van de no-riskpolis is de belangrijkste verklaring voor het lage verbruik, terwijl er in Nederland toch een kleine 100.000 werknemers over een no-riskstatus beschikken. Benut de no-riskpolis dus, aangezien dit een mooie mogelijkheid is om de kosten van het ziekteverzuim (flink) te verminderen!

(bron: UWV)

Comments are closed.