Voldoende gedaan aan de re- integratie na 104 weken ziekte en zelf geen passend werk voor de werknemer?

Vraag een ontslagvergunning aan bij het UWV vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Krijgt u inderdaad een ontslagvergunning en is duidelijk dat er binnen 26 weken geen eigen of aangepast werk meer mogelijk is, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding!

Die transitievergoeding kan flink oplopen. Sommige werkgevers laten het dienstverband doorlopen in een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Geen werk, geen loon immers, maar pas op. Herstelt de werknemer deels dan geldt er weer een nieuwe loondoorbetalingsplicht van maximaal 2 jaar. Besluit je later toch het dienstverband te beëindigen dan geldt weer de transitievergoeding die hoger zal zijn vanwege het aantal dienstjaren.

Bij passende arbeid eerst kijken naar de verplichting die u als werkgever nu eenmaal heeft en let dan op samengesteld verzuim. Binnen 4 weken weer ziek vanwege dezelfde of andere oorzaak voor de arbeidsongeschiktheid? Dan geldt geen onderbreking. Geen onderbreking en volledig hersteld? Dan gaat er weer nieuwe periode van 2 jaar van start.

Thans ligt een concept wetsvoorstel (invoering 1-1-2018?) om na 2 jaar ziekte en bepaalde gemaakte re- integratiekosten als compensatie terug te vragen aan het UWV. Deze kosten worden dan weer gefinancierd uit de Awf oftewel Algemeen werkloosheidsfonds welke weer gefinancierd worden door werkgeverspremies.

Nieuw contract of nieuw bedongen arbeid? Bij ziekte een nieuwe loondoorbetalingsplicht van 2 jaar maximaal.

Ziektewetvangnet? Dan moet iemand meer dan 35% arbeidsgeschikt zijn. Hou je deze in dienst en de persoon wordt ziek dan geldt de eerste 5 jaar na het in dienst houden het Ziektewetvangnet en betaalt het UWV het ziekengeld.

Beslis dus en leg vast of je de werknemer een nieuw contract biedt als er duidelijk andere passende arbeid wordt verricht. In dat geval wel loondoorbetalingsverplichting.

Bij gedeeltelijke terugkeer (dus geen volledig herstel) meldt dan dat het oude contract in stand blijft en de re- integratie wordt voortgezet. Na 2 jaar kan er natuurlijke ook sprake zijn van een mogelijke WIA uitkering.

Mogelijk kunnen CAO bepalingen afwijkende regels hebben, maar laat u derhalve goed adviseren door een casemanager die daarvoor opgeleid is.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.