Na de forse stijging van het aantal verzuimmeldingen in de maand maart 2020 met 30%, neemt het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei fors af. Toch duurt het gemiddeld langer voordat iemand weer is hersteld. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is het devies.

Analyse verzuim
Uit analyse van het verzuim van januari tot en met mei 2020 concluderen ArboNed en HumanCapitalCare:

Het gemiddeld verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2020 komt uit op 4,7%, (ten opzichte van 4,5% in 2019). Dit wordt met name veroorzaakt door de explosieve stijging in maart (5,6%).
Het aantal verzuimmeldingen in april en mei ligt circa 40% lager dan gebruikelijk is in deze periode.
Het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei neemt twee keer zo snel af in de door de overheid aangewezen getroffen sectoren.
Bij de zorgberoepen met fysiek contact valt op dat – na de relatief lage piek – het aantal verzuimmeldingen minder snel afneemt en hoger blijft dan bij overige sectoren, rond het reguliere niveau van voor de coronacrisis.
De bouw en de sector vervoer en opslag hadden te maken met de hoogste piek van verzuim.
Kantoormedewerkers meldden zich het minst vaak ziek in deze periode.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft ArboNed corona-gerelateerde vragen toegevoegd aan de digitale vragenlijst die werknemers na hun ziekmelding ontvangen. Hiermee is inzicht verkregen in het effect van het coronavirus op verzuim binnen het mkb. Het percentage respondenten dat hierin aangeeft dat het verzuim te maken heeft met het coronavirus bij henzelf, hun directe omgeving of daarop lijkende (griepachtige) klachten, daalt van meer dan 50% tijdens de piek in maart tot net onder de 10% begin juni 2020.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.