Het kabinet heeft afgelopen dinsdag op Prinsjesdag, ondanks alle Covid 19 perikelen, het Belastingplan 2021 gepresenteerd.

De 10 belangrijkste punten uit het Belastingplan 2021 voor als ondernemer op een rijtje gezet.

 1. De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. In 2021 zal de zelfstandigenaftrek € 6.670 bedragen. De zelfstandigenaftrek zal uiteindelijk in 7 stappen van € 360, één stap van € 390 en acht stappen van € 110 verlaagd worden tot € 3.240 in 2036. Bij een belastingtarief van 37,1% ga je in 2021 € 133 meer belasting betalen;
 2. Het basistarief in de inkomstenbelasting wordt in 2021 verlaagd naar 37,1% (2020 37,35%) voor inkomens tot € 68.507 (vanaf een inkomen van € 68.507 betaal je 49,5%) . De verwachting is dat dit belastingtarief in de komende jaren nog verder zal dalen tot 37,03% in 2024;
 3. De bijdrage die je als ondernemer betaalt voor de Zorgverzekeringswet wordt verhoogd naar 5,75% (2020 5,45%);
 4. Box 3 (vermogensrendementsheffing):
  • Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 voor fiscaal partners (was € 30.846 of  € 61.692);
  • Het belastingtarief over het box 3 vermogen wordt verhoogd met 1% naar 31%. De belastingdruk op vermogens tussen € 100.000 – € 1.000.000 bedraagt dan 1,4%. Voor vermogens boven € 1.000.000 bedraagt de belastingdruk 1,76%;
 5. Verhoging van de algemene heffingskorting (bij een inkomen van € 40.000 een extra korting van € 87), de arbeidskorting (bij een inkomen van € 40.000 een extra korting van € 428) en de ouderenkorting (bij een inkomen van € 3000 een extra korting van € 81). De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt daarentegen verlaagd (bij een inkomen van de minstverdienende partner van € 40.000 een verlaging van € 66) ;
 6. Tarief voor de vennootschapsbelasting: tarief in de 1ste schijf wordt in 2021 verlaagd naar 15% (was in 2020 16,5%) en de schijfgrens wordt verruimd naar € 245.000 (was in 2020  € 200.000). De schijfgrens wordt in 2022 nog verder verruimd tot € 395.000;
 7. Voor werkgevers:
  • De werkkostenregeling (regeling om onbelaste vergoedingen, onder voorwaarden, te verstrekken aan werknemers) wordt verruimd naar 3% (was 1,7%) van de totale loonsom tot € 400.000. Voor de loonsom boven de € 400.000 daalt de ruimte naar 1,18%.
  • Voor werkgevers wordt de onbelaste vergoeding van scholingskosten voor werknemers, onder voorwaarden, verruimd. De vrijstelling van loonheffingen geldt vanaf 2021 ook voor ontslagen werknemers of werknemers die binnenkort ontslagen worden;
 8. Investeren door bedrijven wordt gestimuleerd door een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Door te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, kan het bedrijf deze kosten verrekenen met de af te dragen loonheffing. Deze regeling wordt nog nader uitgewerkt;
 9. Starters (tussen 18-35 jaar) die een woning kopen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting (was 2%), mits ze nog niet eerder van de vrijstelling gebruik hebben gemaakt. Het tarief voor beleggers (de woning wordt niet zelf bewoond) wordt verhoogd naar 8%;
 10. Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen (minder dan € 23.225 per jaar) en met een hoge huur kunnen eenmalig om een huurverlaging vragen tot de relevante huurgrens. Hiervan kan je bijvoorbeeld gebruik maken, indien door Corona je inkomen is gedaald.

De voorgestelde wijzigingen zullen per 1 januari 2021 in werking treden. De wijzigingen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen dus nog wijzigen.

Tevens zijn een aantal specifieke Corona maatregelen aangepast of geëindigd. Hieronder tref je de belangrijkste maatregelen aan.

 1. Wijzigingen rentes:
  • De belastingrente wordt per 1 oktober 2020 weer 4% (was tijdelijk 0,01%);
  • Belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt per 1 oktober 2020 4% (was tijdelijk 0,01%) Dit percentage zal gelden tot 31 december 2021 (belastingrente was hiervoor 8%);
  • Invorderingsrente, bij uitstel van betaling blijft tot en met 31 december 2021 0,01%;
 2. Bijzonder uitstel van betaling kan nog tot 1 oktober 2020 aangevraagd/verlengd worden en loopt dan tot uiterlijk 31 december 2020;
 3. TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) worden niet tot jouw winst gerekend. Hierover betaal je dus geen belasting;
 4. De bonus van € 1.000 voor het zorgpersoneel zal eveneens belastingvrij zijn;

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.