Wat mag u als werkgever vragen en registreren bij een ziekmelding?

 • Telefoonnummer en (verpleeg) adres.
 • Vermoedelijke duur van het verzuim.
 • Lopende afspraken en werkzaamheden.
 • Valt de werknemer onder één van de vangnet- bepalingen van de Ziektewet (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt).
 • Houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval.
 • Is er sprake van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Wat mag u als werkgever NIET vragen en registreren bij een ziekmelding?

 • Aard en/of oorzaak van de ziekte en wat kun je nog wel?

Welke gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst met de werkgever delen?

 • De werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de nog kan doen).
 • De verwachte duur van het verzuim en de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 • Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re- integratie moet treffen.

Welke gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst NIET met de werkgever delen?

 • Informatie over de gezondheid van de zieke werknemer. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim.

Meer willen weten wat de werkgever mag vastleggen en voor hoelang? En welke gegevens mag de bedrijfsarts niet met de werkgever delen?

Benieuwd? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Comments are closed.