Een veilige en prettige werkplek levert gelukkigere medewerkers op en een hogere productiviteit. Ook voorkomt het mogelijke schade voor de fysieke en/of mentale gezondheid van de werknemers en beperkt het eventuele gevaren. Maar hoe weet je dat een werkplek veilig is? En of het nog beter kan of niet voldoet? En wie houdt hierover de regie?

Aandacht voor thuiswerken

Voor sommige werkgevers is het een uitdaging om medewerkers op een juiste en verantwoorde manier thuis te laten werken. Vitaal thuiswerken stimuleren en ondersteunen is nieuw sinds ruim een jaar. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie laat je deze risico’s onderzoeken én komt er een actieplan voor het beheersen van deze risico’s. Zo lopen niet alleen jouw werknemers minder risico op het werk, maar ook thuis. En beperk je ook jouw ondernemersrisico! Tevens hou je grip op de verzuim (kosten).

Sinds de per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowet  ben je als werkgever verplicht om een RI&E uit te (laten) voeren, inclusief een Plan van Aanpak (PvA). Je dient als werkgever te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren en/of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers en derden.  Samen met de interne preventiemedewerker bewaak je de voortgang van de RI&E. Bij controle door de inspectie SZW dien je een actueel RI&E en PvA kunnen overleggen.

Nadat deze risico’s in je bedrijf in kaart zijn gebracht en er een PvA is opgesteld met concrete maatregelen is de volgende stap het laten toetsen van de RI&E inclusief het PvA . In de meeste gevallen verplicht de wet dat de RI&E door een gecertificeerde deskundige moet worden getoetst. Hierbij wordt gekeken of alle aanwezige risico’s voldoende onder de aandacht zijn, of de situatie in het bedrijf juist is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Heb je minder dan 25 werknemers dan is de toetsing door een gecertificeerde deskundige mogelijk niet verplicht. Dit is het geval indien er gebruik kan worden van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument. Jouw bedrijf dient dan wel te vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt. In de RI&E instrumenten kun je zien of de RI&E van jouw branche is erkend en daarmee in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling. Voor meer informatie zie ook: www.rie.nl.

Wil je meer informatie over het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie of het laten toetsen hiervan, neem dan contact op met Jolanda Dedert, casemanager Verzuim, van de Arbo dienstverlener Omnyacc HRM te Hoorn. Ze is telefonisch bereikbaar op 0229-308038 en per mail bereikbaar op jolanda@omnyacc-hrm.nl. Omnyacc heeft eigen Hogere en Middelbare veiligheidsdeskundigen, ze helpen je graag!

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.