Ondanks dat het RIVM dagelijks zo’n 10.000 nieuwe coronabesmettingen meldt, lijkt de tweede golf nog maar weinig invloed te hebben op het ziekteverzuim in Nederland. En dat is verraderlijk, vinden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Een aantal doelgroepen heeft het zwaar en uitputting ligt op de loer. Zeker nu het erop lijkt dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december van kracht blijft.

Verzuim het laagst binnen het mkb
Het gemiddelde verzuim per jaar in Nederland tot en met de eerste helft van 2020 stijgt licht naar 4,2%. Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is dit percentage nog steeds het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (>200 medewerkers) ligt dit zoals gebruikelijk hoger, op gemiddeld 4,7%.

Recente stijging gebruikelijk voor deze tijd van het jaar
Vanaf begin september zien we het aantal ziekmeldingen en het gemiddeld verzuimpercentage weer stijgen. Hier wordt snel de relatie gelegd met het coronavirus en de maatregelen van de overheid, maar deze stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.”

Psychisch verzuim nog steeds hoog
De meest gegeven diagnose bij langdurend verzuim met 37% is nog steeds ‘psychische klachten’ en dat blijft een punt van zorg. Vooral omdat we vanuit de eerste coronagolf weten dat psychische klachten vaak pas later optreden, als de piek van de golf weer voorbij is.

Gemiddeld 290 dagen thuis met een burn-out
Het aantal dagen dat iemand thuis zit door psychische klachten is de afgelopen jaren flink gestegen. Een werknemer met een burn-out ben je gemiddeld 290 dagen kwijt. Een dag verzuim kost gemiddeld € 250, dus reken maar uit. Dat heeft flinke consequenties voor een ondernemer.

Onderwijs, zorg en leeftijdsklasse 25 – 44 jaar meest last van stress
26% van het langdurend verzuim (>6 weken) wordt veroorzaakt door stress. Dit is met name terug te zien in het onderwijs en de zorg. Vrouwen lijken hier iets meer last van te hebben dan mannen en vooral werknemers in de leeftijdsklasse 25 – 44 jaar hebben het mentaal moeilijk. Bijna de helft van het langdurend verzuim binnen die leeftijdsklasse valt uit door stress. Bij werknemers boven de 55 ligt dit percentage een stuk lager, op 23%. In die groep neemt het aantal dagen verzuim door fysieke klachten juist toe.

Grote verschillen
Waar de een juist beter functioneert in deze nieuwe situatie, loopt de ander tegen fysieke en mentale beperkingen aan. En daarnaast maakt het natuurlijk ook uit in welke branche je werkt. Staar je als werkgever dus niet blind op de gemiddelde cijfers, onderliggend is er wel degelijk iets aan de hand.

Organiseer individuele aandacht voor werknemer
Werkgevers: Organiseer individuele aandacht voor werknemers. Wees alert op de signalen van stress, maak de moeilijke situatie waarin mensen zich bevinden bespreekbaar en geef ruimte aan energiebronnen, zoals het stimuleren van extra tijd voor een wandeling of andere vorm van ontspanning. Juist in deze onzekere tijd waarin veel mensen onder extra druk staan, of ineens voor lange tijd thuis moeten werken met alle risico’s van dien.

Verschillen provincies
Opvallend is het verschil in provincies. In Drenthe (4,7%) en Limburg (4,7%) is het verzuimpercentage hoger dan in de rest van Nederland en in Utrecht is dit het laagst (3,9%). Ook het verschil in psychisch verzuim tussen provincies valt op. In Noord-Holland en Utrecht wordt een groter deel van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door psychische klachten. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn, bijvoorbeeld opbouw van werknemerspopulatie ten aanzien van onder andere leeftijd en opleidingsniveau, omvang van bedrijven of vertegenwoordiging van branches in de betreffende provincie.

Bron: arboned.nl, met dank aan Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.