Per 1 januari 2019 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand. Ook worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 herzien.

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon

Per 1 januari 2019 worden bestaande bruto uitkeringen verhoogd met 1,35%, in lijn met de stijging van het bruto minimumloon. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt onder meer af van de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2019 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 211,42 naar bruto € 214,28.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In 2018 was dit € 79.000.

Comments are closed.