De enquête is 640 keer ingevuld. Ca. 80% door professionals in het speelveld rondom de zieke werknemer (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, artsen bezwaar en beroep, juristen en casemanagers ) en ca. 20% door werkgevers (HR- adviseurs) en/of werknemers. Alle respondenten hebben meerdere malen per jaar contact met het UWV. Of het aantal respondenten goed is voor een representatief beeld, is niet duidelijk.

De helft van de respondenten beoordeelt de dienstverlening van UWV als voldoende/goed. De andere helft heeft dus minder goede ervaringen. Maar liefst 67% vindt de beslissingen van UWV niet begrijpelijk en 79% vindt ze ook onvoldoende gemotiveerd. Ook ervaart 85% willekeurigheid in de werkwijze van de verschillende UWV-kantoren. Toegezonden stukken lijken nogal eens kwijt te raken: 72% heeft hier ervaring mee.

Comments are closed.