“Het Verbond is positief over de voorstellen omdat deze zorgen voor herstel van de balans tussen vast en flex, waarbij de bewezen succesvolle prikkels voor preventie en re-integratie grotendeels intact blijven.” Een positief punt is voor de koepel onder meer het creëren van een wettelijke basis om de re-integratieverplichtingen in het tweede spoor desgewenst over te dragen naar een verzekeraar. “Dat kan fors bijdragen aan het ontlasten van met name kleine werkgevers. Zij ervaren deze verplichting in de huidige situatie als zeer belastend.”

Zelfstandigen-AOV

Het Verbond is ook in zijn nopjes met de aansporing om het vorig jaar gegeven advies van de Stichting van de Arbeid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen in te voeren, snel uit te voeren. Verbondsdirecteur Richard Weurding: “Via een dergelijke verzekering wordt een zelfstandige een basis aan inkomensbescherming geboden, maar ook de mogelijkheid om zelf een meer passende verzekering te sluiten, mocht hij of zij onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Hiermee wordt een optimale balans gevonden tussen collectieve solidariteit en individuele ruimte om te kiezen voor een passende inkomensbescherming en dienstverlening bij inzetbaarheid.”

Tweede spoor

In het SER-advies wordt onder meer de mogelijkheid geopperd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen aan een verzuimverzekeraar. “Als hiervoor een wettelijke basis en de juiste criteria worden gecreëerd, dan kunnen verzekeraars de werkgever nog verder ontzorgen en helpen het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.”

Inkorten risicoperiode

Wel ziet het Verbond risico’s bij de WIA als besloten wordt tot het inkorten van de risicoperiode voor werkgevers van tien naar vijf jaar. Weurding: “Het huidige demissionaire kabinet had deze maatregel eerder al opgenomen in zijn regeerakkoord, maar heeft daar vervolgens van afgezien. Hier zien we nog voorname aandachtspunten in de uitwerking, onder meer omdat dit zich niet goed verhoudt met het activerende karakter van het huidige stelsel.”

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.