Verzuimbegeleiding

Onze integrale aanpak van verzuim

Als werkgever kunt u veel tijd en geld kwijt zijn aan medewerkers die met gezondheidsklachten uitvallen. Zo bent u verantwoordelijk voor de kosten van beperkte inzetbaarheid van uw werknemers en veel tijd kwijt aan uw verzuimadministratie, die aan diverse regels moet voldoen. Bovendien moet u zelf zorgdragen voor de re-integratie van zieke werknemers.

Wat nu als wij met onze integrale aanpak de risico’s beperken en besparingen realiseren? En dat ook nog eens tegen een scherpe prijs?

Hoe die integrale aanpak eruitziet? We monitoren uw verzuimcijfers continu, maken uw risico’s inzichtelijk met duidelijke rapportages en zorgen voor de verzuimadministratie. Met specialistisch casemanagement, gericht op duurzame inzetbaarheid, begeleiden we de re-integratie. Dit resulteert in lagere kosten en beperking van de WGA-instroom. Bovendien zorgen we dat u optimaal gebruikmaakt van alle subsidies, kortingen en vangnetregelingen.  

Impact op de lange termijn
Als uw werknemer door ziekte uitvalt, dan bent u als werkgever tot twee jaar verplicht om minstens 70 procent van het loon door te betalen. Gaat de werknemer gedurende deze twee jaar ziek uit dienst? Dan ontvangt hij of zij een Ziektewetuitkering. Maar ook in deze situatie gaat uw financiële verplichting door, tenzij de werknemer een zogenaamde no-risk status heeft.
Na 2 jaar (104 weken) ziekte vindt de WIA-beoordeling plaats. Wordt uw (ex-)medewerker hierbij gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard? Dan ontvangt hij of zij een WGA-uitkering. De kosten hiervoor kunnen tot wel tien jaar lang aan u als werkgever worden doorberekend.
In de praktijk blijkt dat de indirecte kosten bij verzuim even hoog zijn als uw loondoorbetalingsverplichting…

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacy verklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.