Arbeidsongeschiktheidsverzekering en verzuimbegeleiding

Onze integrale aanpak van verzuim
Als werkgever ben je veel tijd en geld kwijt aan medewerkers die met gezondheidsklachten uitvallen. Zo ben je verantwoordelijk voor de kosten van beperkte inzetbaarheid van uw werknemers en veel tijd kwijt aan de verzuimadministratie, die aan diverse regels moet voldoen. Bovendien moet je zelf zorgdragen voor de re-integratie van zieke werknemers.

Wat nu als wij met onze integrale aanpak de risico’s beperken en besparingen realiseren? En dat ook nog eens tegen een scherpe prijs?

Hoe die integrale aanpak eruitziet? We monitoren uw verzuimcijfers continu, maken de risico’s inzichtelijk met duidelijke rapportages en zorgen voor de verzuimadministratie. Met specialistisch Casemanagement, gericht op duurzame inzetbaarheid, begeleiden we de re-integratie. Dit resulteert in lagere kosten en beperking van de WGA-instroom. Bovendien zorgen we dat je optimaal gebruikmaakt van alle subsidies, kortingen en vangnetregelingen.

Impact op de lange termijn
Als jouw werknemer door ziekte uitvalt, dan ben je als werkgever tot twee jaar verplicht om minstens 70 procent van het loon door te betalen. Gaat de werknemer gedurende deze twee jaar ziek uit dienst? Dan ontvangt hij of zij een Ziektewetuitkering. Maar ook in deze situatie gaat je financiële verplichting door, tenzij de werknemer een zogenaamde no-risk status heeft.

Na 2 jaar (104 weken) ziekte vindt de WIA-beoordeling plaats. Wordt de (ex-)medewerker hierbij gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard? Dan ontvangt hij of zij een WGA-uitkering. De kosten hiervoor kunnen tot wel tien jaar lang aan jou als werkgever worden doorberekend.

In de praktijk blijkt dat de indirecte kosten bij verzuim even hoog zijn als de loondoorbetalingsverplichting…

Deze quick start ondersteunt je als werkgever in grote lijnen bij
de stappen die je moet zetten bij de re- integratie van de arbeidsongeschikte
werknemer. Het wijst op de verantwoordelijkheden die je hebt, en ook ten
aanzien van de deskundigen die je inschakelt. Een volledig overzicht staat in
de Werkwijzer Poortwachter.

Quick-start bij de Werkwijzer Poortwachter