Wetsvoorstel eind 2019 naar de Kamer. Financiële tegemoetkoming werkgevers van in totaal 450 miljoen per jaar. Het advies van de bedrijfsarts wordt leidend. Niet verlagen gedurende vijf jaar van het AO percentage van WIA gerechtigden vanwege werkhervatting. Experimenten tweede spoor re- integratie resultaten en verbetering en vereenvoudiging RIV- toets dit najaar bekend. MKB verzuim- ontzorgverzekering en de precieze polisvoorwaarden en premies deze maand bekend. Overigens: Boete onvoldoende naleven RI&E naar € 4.500,-. Het niet hebben van een RI&E leidt gelijk tot een directe boete!

Comments are closed.