Wat zijn precies de taken van de preventiemedewerker?

Uit het woord ‘preventie‘ valt al op te maken dat het gaat om taken die tot doel hebben om ongevallen en verzuim te voorkomen. Dit betekent dan ook dat de preventiemedewerker een belangrijke rol moet spelen bij:

1. het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

2. het samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad

3. het samenwerken met de bedrijfsarts aan preventie

4. het verzorgen van voorlichting en onderricht

5. het opzetten van een Arbo managementsysteem

6. het registreren en onderzoeken van ongevallen

7. het beantwoorden van Arbo- vragen van medewerkers in de organisatie

Heeft u alles al goed geregeld?

Comments are closed.