Een werkgever mag de volgende vragen stellen:

  • Het telefoonnummer waarop de medewerker te bereiken is en het (verpleeg) adres.
  • Hoe lang het vermoedelijk verzuim gaat duren.
  • De lopende werkzaamheden en afspraken afstemmen en door wie dit overgenomen kan worden.
  • Val je onder de vangnetregeling van de Ziektewet? Zo ja, dan is wellicht de “no risk” polis UWV van toepassing en de lasten (loondoorbetaling) niet voor jouw rekening.
  • Houdt het verzuim verband met een (arbeids) ongeval? Je mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is, wel of het een verkeersongeval is in verband met regresmogelijkheid.
  • De werkgever mag NIET informeren naar de aard en oorzaak van het verzuim en/of dit vastleggen in een informatiesysteem.
  • Medische zaken zijn voor de arboarts of bedrijfsarts, Schakel deze op tijd in. In ieder geval voordat de 6 weken verzuim/ziekte voorbij zijn om een probleemanalyse op te maken door de arts.
  • Binnen 8 weken maak je een plan van aanpak samen met je medewerker en de probleemanalyse is de basis daarvan.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.