Een werkgever mag de volgende vragen stellen:

  • Het telefoonnummer waarop de medewerker te bereiken is en het (verpleeg) adres.
  • Hoe lang het vermoedelijk verzuim gaat duren.
  • De lopende werkzaamheden en afspraken afstemmen en door wie dit overgenomen kan worden.
  • Val je onder de vangnetregeling van de Ziektewet? Zo ja, dan is wellicht de “no risk” polis UWV van toepassing en de lasten (loondoorbetaling) niet voor jouw rekening.
  • Houdt het verzuim verband met een (arbeids) ongeval? Je mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is, wel of het een verkeersongeval is in verband met regresmogelijkheid.
  • De werkgever mag NIET informeren naar de aard en oorzaak van het verzuim en/of dit vastleggen in een informatiesysteem.
  • Medische zaken zijn voor de arboarts of bedrijfsarts, Schakel deze op tijd in. In ieder geval voordat de 6 weken verzuim/ziekte voorbij zijn om een probleemanalyse op te maken door de arts.
  • Binnen 8 weken maak je een plan van aanpak samen met je medewerker en de probleemanalyse is de basis daarvan.

Comments are closed.