1. Kan de werknemer terug naar de eigen functie?
  2. Kan de werknemer terug naar de functie met aanpassingen van de werkplek?
  3. Kan de werknemer ander werk verrichten bij de eigen werkgever?
  4. Kan de werknemer bij een andere werkgever werken (2e spoor)?

De arbeidsdeskundige richt zich dus op de mogelijkheden en is geen dokter! Hij gebruikt wel de bevindingen van de bedrijfsarts en direct betrokkenen. Deze bevindingen deelt hij dan normaliter al tijdens het onderzoek met werkgever en werknemer. Uiteindelijk zal de argumentatie en onderbouwing leiden tot een rapport en advies.

Het rapport moet vooral helder en concreet zijn. Zoals: Wat was de vraagstelling en geeft het rapport daar antwoord op? Uiteraard heeft de arbeidsdeskundige onderzoek verricht en dat staat in het rapport. Denk aan opleiding en arbeidsverleden, de werksituatie, de mogelijkheden van belasting en eventuele knelpunten.

Tot zover feitelijk en beschrijvend. Daarna geeft hij zijn visie en waar hij kansen ziet. Hier zitten ook de bevindingen op juridisch gebied (arbeidsrecht en sociaal) en de financiële consequenties voor werkgever en werknemer.

Uiteindelijk komt er een conclusie op basis van alle feiten en overwegingen. De planning en vervolgstappen om de re- integratie te bewerkstelligen of de stagnatie te doorbreken.

Comments are closed.