Werkwijze

Adviesrapport

760,-

Per advies en exclusief BTW
 • Kennismakingsgesprek
 • Verzamelen relevante financiële gegevens
 • Analyse financiële risicopositie
 • Uitgebreid marktonderzoek
 • Adviesrapport
 • Evaluatie

Bemiddeling

285,-

Per bemiddeling en exclusief BTW
 • Aanvraag indienen
 • Toelichten aanvraag verzekeraar
 • Controle polis afkomstig verzekeraar
 • Toelichten polis en dekking
 • Toelichten werkwijze verzekeraar
 • Jaarlijks evaluatiemoment persoonlijke situatie

VIP Beheer

650,-

Per jaar en exclusief BTW (optioneel op uurbasis)
 • Aanvraag indienen
 • Toelichten aanvraag verzekeraar
 • Controle polis
 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Subsidie aanvraag re- integratie
 • Controle uitkeringen
 • (Controle) naverrekeningen + communicatie alle partijen
 • Helpdesk Verzuim
 • Optioneel: Casemanagement op locatie