In de WAB is een wijziging met betrekking tot de positie van oproepkrachten opgenomen. De wijziging versterkt de positie van de oproepkracht en vergroot de contractuele verplichtingen van de werkgever. Een van die verplichtingen is het doorbetalen van loon bij ziekte en re- integratie. Wist je dat al?

Comments are closed.