Lagere transitievergoeding bij dienstverband langer dan 10 jaar

Voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar ontvangt een ontslagen werknemer nu ½ maand transitievergoeding. Dat wordt volgens het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans teruggebracht naar een derde maandsalaris. Voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt een ontslagen werknemer nu ook al een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Dat blijft gelijk. 50-plussers blijven volgens het nieuwe ontslagrecht een hogere transitievergoeding ontvangen na 10 dienstjaren, namelijk 1 maand per dienstjaar.

Tweede wijziging: transitievergoeding al vanaf eerste dag dienstverband

Volgens de huidige ontslagwet ontvangen werknemers pas een transitievergoeding na 2 jaar dienstverband. In het nieuwe ontslagrecht krijgen werknemers vanaf de start van hun arbeidsovereenkomst de transitievergoeding.

Ontslag via kantonrechter wordt eenvoudiger, ontslagvergoeding mogelijk 50% hoger

Volgens de Overheid is ontslag via de kantonrechter in bepaalde situaties onnodig moeilijk. De kantonrechter moet ontslag toetsen op basis van 1 afzonderlijke ontslagreden. Er zijn 8 ontslagredenen, waaronder disfunctioneren, verwijtbaar handelen,  verstoorde arbeidsrelatie, etc. Als de kantonrechter GEEN akkoord voor ontslag geeft blijft de werknemer in dienst. In de toekomst moet mogelijk worden dat meerdere redenen gezamenlijk voldoende reden is voor ontslag (bijvoorbeeld disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsrelatie). In die “combinatie”-gevallen mag de kantonrechter het ontslag toestaan waar dat nu niet mogelijk is. Als financiële compensatie voor het ontslag kan de rechter een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

Ingangsdatum nieuwe ontslagwet 1 januari 2020

Deze ontslagplannen uit het Regeerakkoord zijn uitgewerkt in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met de WAB. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met de WAB. Voorjaar 2019 gaat de WAB naar de Eerste Kamer.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.