WGA eigen risico dragen anno 2017

Al tien jaar verschijnt er rond deze tijd een artikel over het WGA-eigenrisicodragen in de Beursbengel. Sinds de komst van de WIA is er naast de publieke verzekering een private markt. Dit keer (op en vanaf 2017) is de materie echter anders dan andere jaren. Door de samenvoeging van het risico van WGA-vast en WGA-flex, maar ook door het kunnen achterlaten van staartlasten of de terugkeerpremie WGA. In dit artikel bekijken we deze materie eens met een helikopterblik, daarbij gebruikmakend van de metafoor van het konijn dat in het lamplicht van de aanstormende auto kijkt: het blijft zitten en doet niets… zo overweldigend is het allemaal.

Overigens: Binnenkort ontvangen de werkgevers de Beschikking Werkhervattingskas van de belastingdienst 2017. Daar staan de premies in voor 2017 en kunt u nog een finale check doen of privaat verzekeren of verzekeren via het UWV gunstig is. Uittreden kan echter pas weer per 1 juli 2017, mits voor 1 april een garantieverklaring.

Met dank aan de Beursbengel en Janthony Wielink.

Comments are closed.